7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam (Test 2)

Süre:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?


A
Günümüzde gerçek parayı sahtesinden ayırmak çok zor.
B
Kalabalık şehirlerden kaçıp tenha yerlere gidelim.
C
Leylekler, yazı ülkemizde, kışı ise sıcak ülkelerde geçirir.
D
Kişiler, görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı.

Bursa’nın ilk yerleşim yerlerindeki dar sokaklarda dolaşıyoruz.

Geniş” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki “dar” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?


A
Her türden meyvenin bulunduğu geniş bir bahçemiz vardı.
B
Bu kentte geniş iş olanakları vardır.
C
Olaylara bir de geniş açıdan bakmalı.
D
Yetkililer bu alanda geniş kapsamlı bir araştırma yaptı.

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?

 
A
Arkadaşın hakkında ileri geri konuşman doğru değil.
B
Bu görüşmelerimizde de bir netice alamadık.
C
Ben bu şahsı daha önceden tanımıyordum.
D
Kadıncağız yaşamını zor koşullarda sürdürüyor.

”Yas-matem” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin karşıtı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A
İzlemek – seyretmek
B
Özlem – hasret
C
Anı – hatıra
D
Korkak – cesur

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?


A
Bu sıcak yaz gününde yolculuğa mı çıkılır?
B
Bazıları suç işlemeye meyilli oluyor.
C
Kahveden içeri ak saçlı bir adam girdi.
D
Öğleden sonra yat gezisine çıkacaklar.

Düşer karlarla hayallerim.

Doğar billur bir sabah.

İçimde biriken,

Sıcacık bir ay dede masalı,

Karlarla gezen bir şiir sabahı

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A
kar
B
hayal
C
sıcacık
D
masal

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

 
A
Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut.
B
Gölgeler gölgeleri kovalar boş yollarda.
C
Yolcular düşmeyin geç vakit bu yollara.
D
Bir boya kutusudur kafam, geceden kara.

”Unutmak – hatırlamak” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A
Uzun – geniş
B
Düş – gerçek
C
Zayıf – güçsüz
D
Duygu – his

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteş) yoktur?


A
Sol
B
Boz
C
Dip
D
Dik

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?


A
Ormanda dolaşan çocukların gözüne böcek kaçtı.
B
Topa öyle sert vurdu ki ayakkabısının burnu yırtıldı.
C
Koltukta uzun süre oturunca sırtı ağrıdı.
D
Beş kilometreyi koştu ; ama akşam , ayakları ağrıdı.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?


A
Küçücük pencerem bahçeye kadar Bademler ,erikler geceye bakar
B
Seni korkutacak geçtiğin yollar Arkandan gelecek hep ayak sesin
C
Örtse gözlerimi sonsuz bir diyar Mezarım dağlara kalsa yadigar
D
Bilirim saadetim , yalnızlığım bundandır Seni bulduğum , kaybettiğim günden bilirim

Sinan üzerinde eş anlamlı sözcüklerin yazılı olduğu papatyaları toplayacaktır.

Buna göre Sinan , hangi papatyayı toplamayacaktır?


A
B
C
D

1.Emekli olunca sık sık spor salonuna gitmeye başladı.

2.Kilerdeki fıçıları tıka basa tereyağı ile doldurmuşlardı.

3.Arkadaşlarınla ara sıra iş yerine gel de sohbet edelim.

4.Bu depoya ağzına kadar şeker, pirinç ve un koymuşlar.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler benzer anlamda kullanılmıştır?


A
1 – 2
B
1 – 3
C
3 – 4
D
2 – 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük vardır?


A
Balkonda ailece çay içmeyi severiz.
B
Çocuklar istedikleri gibi koşup oynuyor.
C
Odamızdaki menekşe çiçeklenmişti.
D
Karşı köyde daha çok çilek yetiştirilir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?


A
Onun da düşüncelerini alsak iyi olur.
B
Daha önce de bu yöreye gelmişlerdi.
C
Ekipler, rüzgar çıkınca işe ara vermiş.
D
Yarın bütün bölgelerimiz sisliymiş.