7. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam (Test 3)

Süre:

”Düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulunmak” anlamıyla kullanılmıştır?


A
Okul, kentin kuzeyine uzak düşüyor.
B
Çocuklardan biri ağaçtan düşmüş.
C
Yılın ilk karı karşı dağlara düştü.
D
Bu konuşmayı yapmak sie düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara” sözü “bir oyunda, bir sinemada seyircilerin dinlenme süresi” anlamıyla kullanılmıştır?
A
Öğretmeniyle arasını hep iyi tutmuştur.
B
Sahne arasında bir kahve içebiliriz.
C
Bulmak istiyorsan bir ara bana gel.
D
İki binanın arasında küçük bir bahçe vardı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayak” sözü yan anlamıyla kullanılmıştır?


A
O gün ayağında yeni bir ayakkabı vardı.
B
Uzun bir yolu yürüdüğü için ayakları ağrımıştı.
C
Voleybol maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı.
D
Babam evdeki masanın ayaklarını boyadı.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?


A
Ondan iyi saz çalan biri daha var mı?
B
Sis yavaş yavaş bütün şehri bürüdü.
C
Tatili geçen yaz burada geçirmişti.
D
Şimdiye kadar böyle güzel yer görmedim.

”Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?


A
Halka ağır vergiler yüklenmemeli.
B
Ağır giderseniz ona yetişemezseniz.
C
O zaman en ağır işleri ben yapardım.
D
En ağır koşullarda çalışmaktan yılmaz.

Meltem: Doktor, incinen kolumu güzelce sardı.

Akın: İpliği makaraya iyice sardı.

Kağan: Annem, misafirler için dolma sarıyor.

Sema: Bu tiyatro oyunu izleyen herkesi sarmıştı.

Çocuklardan hangisi “sarmak” sözcüğünü geröek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kullanmıştır?


A
Meltem
B
Akın
C
Kağan
D
Sema

Aşağıdaki deyim çiftlerinden hangisi yakın anlamlı değildir?


A
Dudak bükmek – Burun kıvırmak
B
Çam devirmek – Baltayı taşa vurmak
C
Yüreği cız etmek – Yüreği ağzına gelmek
D
Ağzı kulaklarına varmak – Etekleri zil çalmak

”Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?


A
Geç kaldıkları için sinema biletleri yanmış.
B
Bir süre sonra hastanın boğazı yanmaya başladı.
C
Böyle güzel bir iş imkanını kaçırdığına yanıyor.
D
Odamız, çinkodan yapılmış damın altında yanar dururdu.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?


A
Yaşlı
B
Uzun
C
Zayıf
D
İnsan

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?


A
Ankara’ya yolunuz düşerse mutlaka bize uğrayın.
B
Yolunu şaşıran insanları dışlamadan doğru yola yönlendirmek gerekir.
C
Yoldan geçen taksilerden birini çevirdi, onunlar tren garına gitti.
D
Tatlı tatlı sözler söyleyerek onu yola getirmeye çalışıyordu.

1.Çocuk ,annesine çok bağlıydı.

2.Bu sınavı kazanmanız düzenli çalışmanıza bağlı.

3.Balıkçı, kıyıya bağlı kayığına bindi.

4.Bu okul, Çukurova Üniversitesi’ne bağlı.

“Bağlı” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış  cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

1.Başkalarının izinde yürüyen bir sanatçı, geriye hiçbir iz bırakamaz.

2.Kalıcı olmak isteyen sanatçılar, kalıcı olan sanatçıları örnek almalıdır.

3.Sanatçıyı ölümsüzlüğe götüren yol kendi çizdiği yoldur.

4.Kendi içine ayna tutan sanatçılar, hiçbir zaman unutulmaz.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri yakın anlamlıdır?


A
1 – 2
B
1 – 3
C
2 – 4
D
3 – 4

1.Yola yeni çıkmıştım ki lastiğimiz patladı.

2.Yol yapım çalışması sırasında dinamitler peşi peşine patlamıştı.

3.Toplantı uzadıkça salonda bulunanlar sıkıntıdan patlamıştı.

4.Havalar ısınır ısınmaz bademlerin tomurcukları patladı.

Numaralanmış cümlelerde “patlamak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4