7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları (Test 4)

Süre:

Kesme işaretinin kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir:

a) Sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

b) Sonunda nokta veya üs bulunan kısaltmalara gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

c) Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

d) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

e) Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

f) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.

Buna göre,

I. Türk Dil Kurumu Başkanı‟na bir e-posta gönderdim.

II. İlçemizde TEMA'nın çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü sayısı arttı.

III. Uzun yıllardan beri burada yaşadığım için ben de artık İzmir‟liyim.

IV. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS, 20 Haziran‟da yapılacak.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uyulmamıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Noktalama işaretlerinden noktalı virgül, virgüllerle ayrılmış tür veya takımları, farklı bölümleri ve örnekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Erkek çocuklarına Gökalp, Alperen, Emre; kız çocuklarına ise Aybüke, Ülkü, Zehra adları verilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı bu cümledeki kullanımıyla özdeş değildir?


A
Bugün Türkçe, tarih; yarın fizik, kimya çalışmalıyım.
B
Elma, armut, portakal; domates, pırasa, lahana aldım.
C
Türkçe dersinde Ahmet, Caner Ģiir; Turgut ve Seda ise deneme yazmış.
D
Yeni edebiyat anlayışı; süsten, gösterişten uzak bir anlayıştı.

( ) ön yargı - (X)önyargı

( ) suçüstü - (X) suç üstü

(X) oratoryo - ( ) orotoryo

(X) dinozor - ( ) dinazor

(X) oysaki - ( ) oysa ki

( ) kravat - (X) kıravat

Öğretmeni Ali‟den yukarıda verilen kelimelerden yazımı yanlış olanları işaretlemesini istemiştir.

Ali’nin yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

I. Onay, ret, kabul bildiren sözcüklerden sonra konur.

II. Anlam karıĢıklığını önlemek için kullanılır.

III. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

IV. Bibliyografik künyelerde sıralanan maddelerin arasına konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki virgüle ait açıklamalara ait bir örnek cümle değildir?


A
ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.
B
Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.
C
Hasta, gence karşı yürümeye başladı.
D
Peki, bu ısrarlı davetinizi kabul ediyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?


A
2016'dan beri burada yaşıyorum.
B
Kağan henüz 4 yaşında olmasına rağmen 100'e kadar sayabiliyor.
C
Dilekçemi şemsi Tebrizi Ortaokulu'na vereceğim.
D
Sınav konuları 3‟üncü bölümden başlıyormuş.

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller

Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller

Faruk Nafiz Çamlıbel

Bu dizelerde olduğu gibi birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.

Buna göre;

I. Manas Destanı, Kırgız Türklerinin hayatını tüm yönleriyle ele alır.

II. Bize yalnız dans etmeyi, âşık olmayı bilen genç lazım değil, der ünlü kalem.

III. Affetmek ve yok saymak, güzel insanların harcı değildir.

IV. İyi öğretmen düşünebilen, üretebilen, öğretebilen fertlerden olur.

cümlelerin hangisinde virgül, örnek cümledeki göreviyle kullanılmıştır?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV

1955'den (I) bu yana hizmette sınır tanımıyan (II) bu restoran (III) babadan oğula birçok (IV) nesle ev sahipliği yapmıştır.

Bu cümlede numaralandırılmış bölümlerden hangilerinin yazımı yanlıştır?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV

Pekçok insan tarafından ziyaret edilen Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesi‟nin doğusunda yer almaktadır.” cümlesindeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?


A
“Bölgesinin”kelimesi “bölgesinin” şeklinde yazılarak
B
“doğusunda” kelimesi “Doğusunda” şeklinde yazılarak
C
“Manastırı”kelimesi “manastırı” şeklinde yazılarak
D
“Pekçok” kelimesi “pek çok” şeklinde ayrı yazılarak

Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor, Dolmuş Durağı, şehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A
eczane
B
MARKET
C
5. Kat
D
Otobüs Durağı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


A
Geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa, Resmi Gazete‟de yayımlandı.
B
Dünya çapında virüs tehdidi gitgide azalıyor.
C
Bir zamanlar -Bu zamanlar uzak değildir- sağlıklı olmanın keyfini çıkarıyordu.
D
Zor da olsa konuşulanları anlayabiliyor.

1) MEB'na bağlı okullarda okuyan öğrenciler bu sınava katılmıştı.

2) TL'nin değer kazanması ile piyasa canlanmaya başladı.

3) Birçok ürün TSE'nün standartlarına göre üretiliyordu.

4) Sözcüklerin anlamlarını TDK'nın sitesinden kontrol etti.

5) TÜBİTAK'ın açtığı yarışmalara mutlaka başvurmalıyız.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde kısaltmalara gelen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?


A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
2 ve 5
D
1 ve 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (“ “) diğerlerinden farklı bir amaç için kullanılmıştır?


A
Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.
B
“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.
C
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi okullarda yer almaktadır.
D
“Ne mutlu Türk‟üm diyene!” sözü her Türk‟ü duygulandırır.

(I) Bu modern bina, camdan duvarlarıyla her an aydınlık bir yer. (II) Avlunun içinde havada askıdaymış gibi hafif ve berrak duruyor. (III) Çağdaş görünümü, eşlik ettiği tarihi binanın estetiğiyle çakışmadan, sakin bir uyum ve pırıltı içinde. (IV) Her iki bina da içindeki donanımla birlikte sanatçıların vakıfa ve İstanbul'a bir armağanı.

Numaralı cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

I. Saat onu beş geçe dersim başladı.

II. İki yüz elli kişi sınava girememiş.

III. Oğlum ikinci sınıfta okuyor.

IV. Öğrencileri 5'erli gruplara ayırdım.

Yukarıda verilen cümlelerde, kaç numaralı cümlede sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


A
IV
B
III
C
II
D
I

O mor çiçekli leylak ağacını görür görmez eski sokağımızı düşündüm (1) Taşları yemyeşil yosunlar bağlamış bir eski zaman yokuşuydu bu ( 2) İki tarafında yüksek basamaklı merdivenler, tam üzerinde sağlam taş duvarlar (3) Arnavut kaldırımlı yolla merdivenler arasındaki dar oluktan şırıl şırıl süzülen sulardı en güzeli (4)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...) getirilmelidir.


A
1
B
2
C
3
D
4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?


A
Bu akşam GS-FB maçı var.
B
Babamdan Türkçe - Almanca sözlük almasını istedim.
C
Doğduğum şehri -Gümüşhane'yi- çok özledim.
D
İstanbul -Trabzon uçak seferleri iptal edildi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A
Bana neden öyle baktığını anlayamadım
B
Size göre tarihin en iyi romanı hangisidir
C
Şimdi mi yola çıkıyoruz
D
Ankara'ya gideceğini bize neden söylemedin

I. Bu öyle bir süreç ki anlatılamaz.

II. Neyseki bu kazada çok can kaybı olmadı.

III. Düşündüklerini paylaşmalısınki elimizden geleni yapalım.

IV. Lise yıllarımda ki anılarımı asla unutmam.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı doğrudur?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Arkadaşlık konusu ele alındığı zaman, hep şu örneğin verilmesini istemişimdir ( )

Bu cümlenin sonuna getirilecek noktalama işaretiyle ilgili hangi seçenekte yapılan açıklama doğrudur?


A
Anlatım olarak tamamlanmamış bir cümle olduğu için üç nokta (...) konmalıdır.
B
Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak bir cümle olduğu için iki nokta (:) konmalıdır.
C
TamamlanmıĢ bir cümle olduğu için nokta (.) konmalıdır.
D
Heyecan ve sevinç bildirdiği için ünlem işareti (!) konmalıdır.

Türkçede bazı kısaltmaların okunuşuna uygun ekler getirilir ve bu ekler kesme işareti  ile ayrılır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmanın okunuşuna uygun ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?


A
KPPS'de aldığı not yeterli değildi.
B
THY'den indirim haberleri geliyor.
C
Güncellenen Türkçe Sözlük‟e TDK‟nın sitesinden ulaşılabiliyor.
D
Bu dizi, bazı duyarlı izleyiciler tarafından RTÜK‟e şikâyet edildi.