7. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları (Test 6)

Süre:

Aşağıdakilerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti getirilmiştir?


A
Bu sıkıntılarını neden ailene hiç anlatmadın?
B
Bu kapıyı kimin bu hale getirdiğini bilmiyorum.
C
Anamın sütü gibi temizdir benim güzel dilim...
D
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Aynı dili konuşmayan hiç kimsenin (I) anlaşamayacağı hatta birbirini (II) sevemeyeceği düşünülür. Oysa ki (III) insanlığın ortak dilidir, sevgi. Herşey (IV) sevmekle başlar.

Numaralandırılmış sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
Yalnız IV

- Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.

- Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

- Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?


A
PTT‟nin posta, bankacılık, lojistik gibi birçok alanda hizmeti vardır.
B
Elindeki ağırlığın 10 kg'dan az olduğunu söyledi.
C
MEB'in yüz yüze eğitime verdiği ara ay sonuna kadar uzatıldı.
D
1931 yılında kurulan TTK'nın amaçlarından biri Türk tarihini araştırmaktır.

Yavaş yavaş yürümeye, konuşmaya başlamış; çevresini büyük bir merakla keşif etmeye çalışıyordu. Onun bu merakı başına iş açtı. Ağrı'da bir çocuk, düdüklü tencerenin içinde sıkıştı. Ailesi çocuğu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuştuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teşekkür etti.

Yukarıdaki gazete haberinde yapılan yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A
Ayrı yazılması gereken birleşik fiilin bitişik yazılması.
B
Bağlaç olan “de/da”nın bitişik yazılması.
C
Bitişik yazılması gereken birleşik fiilin ayrı yazılması.
D
Büyük harf kullanılması gereken yerde küçük harf kullanılması.

- Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

- Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

- Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.

- Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

Seçeneklerden hangisinde virgül (,) yukarıda verilen görevlerinden biriyle kullanılmamıştır?


A
Mehmet TUNA, Meydan, Kutlu Yayınevi, İstanbul, 2019.
B
Hemen yanıma geldi, uzaklardan geldiğini söyledi.
C
Otobüsteki adam, gözlüklü olan, hiç kıpırdamadan duruyordu.
D
O, yedi düvele meydan okuyan bir kahramandı.

“Şafak sökerken B...'den ayrılarak ġ...'ye doğru yola çıktık.” cümlesinde üç noktanın kullanılma amacı nedir?


A
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
B
Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.
C
Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.
D
Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran Ģehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır?


A
Nesrin Olgun Arslan, Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücüdür.
B
Adana ilinde 1957 yılında doğan yüzücü 7 yaşında yüzmeye başlamıştır.
C
1979‟da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi.
D
Başarılı yüzücü Arslan, şu anda Seyhan Belediyesinde Spor Müdürü olarak görev yapıyor.

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını tespit etmek isteyen Hande, hangi cümledeki yazım yanlışı doğru tespit edememiştir?


A
Kitabı okuyan kadar onu okurla buluşturanda kıymetli değil midir? ( “de”nin yazımı)
B
Han mısın, hancımı sın? Yoksa iki kapılı bir handan geçen bir garip yolcu musun? ( soru ekinin yazımı)
C
Önce yürüdüğün yolda ki dikenleri temizlemesin diğerlerini daha sonra.( “ki” nin yazımı)
D
Herkezin her şeyi önemsediği günümüzde en önemli olanı da sağlıkmış meğer. ( şey sözcüğünün yazımı)

1. Kahramanmaraş'a gittiğimde Maraş dondurması almadan dönmem.

2. 4 Eylül 2006 tarihinde atandım.

3. Merdivenlerden çıkın ve “3.kat” levhasından sola dönün.

4. Topkapı Sarayı, Osmanlı Devleti'nin en önemli eserlerinden biridir.

Yukarıdaki cümlelerde, aşağıda verilen kuralların hangisine uyulmamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?


A
Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.
B
Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar.
C
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
D
Yer, millet ve kişi adları ile kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır?


A
Bahçeli evde büyüyen çocuklar, toprağı ve bitkileri severler.
B
Koskoca şehirde sende mi beni yanlız bıraktın?
C
Her şey bu kadar basit miydi?
D
Defterimde ki yazın silinmedi hiç.

Kurallar:

- Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran kıta, il, ilçe, belde, köy, semt vb. sözler küçük harfle başlar.

- Ortak tamlanan olarak kullanılan yer ve yapı adları küçük harfle başlar.

- Yön adları özel isimden sonra gelirse isim görevinde bulunur ve küçük, önce gelirse sıfat görevinde bulunur büyük harfle başlar.

- Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler küçük harfle başlar.

-Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Örnek cümleler:

I. Öğretmenliğinin ilk yıllarında Uşak iline bağlı Derbent Köyü'nde görev yapmış.

II. Çakabey ve Ahi Evran Camileri Kırşehir'in tarihi camilerindendir.

III. Anlamını bilmediğiniz kelimelerde ilk başvuru kaynağımız TDK'nin sözlüğü olmalı.

IV. Çocuklar bilimsel gelişmeleri Bilim Çocuk dergisinden takip edebilirler.

V. Yeşillik cenneti olan doğu Karadeniz‟in en batısındaki il Giresun'dur.

Kurallara göre örnek cümleler incelendiğinde hangi cümlelerde bu kurallara uyulmadığını görürüz?


A
I - III - V
B
I - II - V
C
III - IV- V
D
II - IV- V

. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

. Birbiri ardınca sıralanan cümleleri ayırmak için konur.

Buna göre aşağıdaki yay ayraçların hangisine virgül (,) getirilemez?


A
Yağmur sonrası duyulan hafif bir rüzgâr ( ) kuş sesi ve toprak kokusu...
B
Heyecandan yerinde duramıyor ( ) şarkılar söylemek, koşmak istiyordu.
C
Sabahın erken saatinde kalkmış ( ) kimseye haber vermeden dışarı çıkmış.
D
Umudun varsa hiçbir şey bitmemiştir ( ) dedi ve beni yeniden cesaretlendirdi.

I. Şu karşıdaki ev- yeşil olan- amcamların evidir.

II. Yarışma Ankara- İstanbul parkurlarından oluşuyor.

III. Gel-, git-; in-, çık- zıt anlamlı sözcüklerdir.

Numaralanmış cümlelerde kısa çizginin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?


A
Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
B
Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kullanılır.
C
Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
D
Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

Bedirhan tezgâhını alıp meydanın giriĢine doğru ilerlerken BerduĢ arkasından seslendi ( ) ( ) Mutlaka uğra yanıma ( )sana küçük bir hediyem var ( ) ( )

Yukarıda yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?


A
( 🙂 (“) (“ ) ( , ) ( ! )
B
( !) ( - ) ( , ) ( , ) ( . )
C
( 🙂 (“ ) ( , ) ( ! ) (“ )
D
( . ) ( “ ) ( , ) ( ! ) (“ )