7. Sınıf Türkçe Zarflar (Test 1)

Süre:

Aşağıdakilerin hangisinde "ne kadar" sorusu farklı görevde kullanılmıştır?


A
Ne kadar domates istiyorsunuz?
B
Ne kadar halı sattınız?
C
Günde ne kadar ekmek yiyorsun?
D
Yılda ne kadar kazanıyor?

Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?


A
Dilerseniz bunları sonra yeniden görüşelim.
B
Yapacak o kadar çok isimiz var ki, bu yüzden erken kalkmalıyız.
C
Okulumuza henüz şikâyetler gelmedi.
D
Gezimizin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmedim.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi, farklı bir zarf kullanılmıştır?


A
Misafirlerini gülerek karşıladık.
B
Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.
C
Biraz bekleyin, arkadaşımız gelecek.
D
Bugünler zor geçecek.

Aşağıdakilerin hangisinde "-gın, -gin" ekini alan sözcük zarf değildir?


A
Şaşkın çocuk soruyu bilemedi.
B
Onlarla kırgın ayrıldık.
C
Durgun akan sudan korkunuz.
D
Adamcağız bezgin görünüyor.

Aşağıdakilerin hangisinde yer - yön zarfı kullanılmamıştır?


A
Yağmur başlamadan içeri girdik.
B
Dışarı çıkıp hava almak istedi.
C
İleri zekâlı olduğu gözlerinden belli.
D
Aşağı gel!

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
"Ne zaman?" zaman zarfının sorusudur.
B
Zamirler ismin yerini tutar.
C
Zarflar fiilimsileri nitelemez.
D
Durum zarfı isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir.

Zarflar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A
Bazı zarflar, durum bildirir.
B
Zarf olan sözcüğün mutlaka fiilden önce kullanılması gerekir.
C
Çekim eki alan bazı zarflar isim olur.
D
Genellikle fiili niteler.

Gökte zamansızlık hangi noktada?

Elindeyse yıldız yıldız hecele.

Hüküm yazılıyken kara tahtada,

İnsan yine çare arar ecele.

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A
Zarf
B
İsim
C
Sıfat
D
Zamir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" kelimesi, kelime çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A
Güzel bir ev yaptırmışlar.
B
Güzel söz söyleme sanatını çok iyi bilirdi.
C
Ne güzel olmuş eviniz, böyle!
D
Güzel bir anlayışa sahipti o.

“ Boş” sözcüğü, hangi cümlede zarf görevindedir?


A
Boş sokaklardan geçerek eve girdi.
B
Çocuklar boş arsada oynuyorlar.
C
Yeni evimiz iki aydır boş duruyor.
D
Hayret, bu ev daha dün boştu!

Genç yaşımda (I)felek vurdu başıma, Aldırdım elimden iki gözümü. (II)

Yeni (III)doğmuş idim yedi yaşıma, Ben kaybettim baharımı (IV)yazımı.

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından, diğerlerinden farklıdır?


A
I
B
II
C
III
D
IV
Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları, Bulacağız dünyanın o en güzel yerini. Ebedî bir sahilde yeniden tadacağız, Kol kola sükûn dolu akşam gezmelerini...

Dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir?


A
tekrar
B
yeniden
C
en
D
akşam

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, ne zarf ne de sıfat olarak kullanılmıştır?


A
Pılını pırtını toplayıp buradan gitmelisin.
B
Zavallı kadın yolda ağır aksak yürüyordu.
C
Doğru dürüst konuşamadan vakit bitti.
D
Çeşit çeşit meyvelerden biraz yedik.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?


A
Dün sizi okulda göremedik.
B
Bazı konularda anlaşamıyoruz.
C
Eve yeni gelmiştim ki telefon çaldı.
D
Böyle tatlı su hiç içmemiştim.

"Daha" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?


A
Mustafa Bey işe daha gelmedi.
B
Günümüz daha güzel geçebilirdi.
C
Derslerinize daha düzenli çalışmalısınız.
D
Bu sefer daha dikkatli davranalım.

"Yukarı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı olarak kullanılmıştır?


A
O bizden yukarı sınıftaydı, pek tanımıyorum.
B
Yemekten sonra yukarı çıktı, hemen giyindi.
C
Yukarısı ile aşağısı birbirine çok uzak, çok...
D
Siz yukarıyı ne zaman tamir edeceksiniz?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zaman belirteci kullanılmıştır?


A
Seninle uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum.
B
Bu yaz Akdeniz sahillerinde tatil yapacağım.
C
Herkes, müdürün kapısında bekliyordu.
D
Nasrettin Hoca Sivrihisar’da doğmuştur.

"Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım."

Cümlesindeki "tatlı" kelimelerinin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


A
İsim, sıfat
B
Zarf, zarf
C
İsim, zarf
D
Zarf, isim

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?


A
Ne yaramaz bir çocuk bu, değil mi?
B
Hangi istasyonda binmiş trene?
C
Neredeki kitaplar senin?
D
Kaç kişiyle gittiniz pikniğe?