7. Sınıf Türkçe Zarflar (Test 3)

Süre:

Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, or­tancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olurdu. Ürkerek korkunç mağaradan içeri girerdik.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?


A
ara sıra
B
sönük
C
ürkerek
D
içeri

Mevsimin yağmurlu bir günündeydi,

Ufuklar dumanlı, deniz dalgalı.

Kalbime ansızın bir korku değdi,

Kuytu bir sahile çektim sandalı.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?


A
Yağmurlu
B
Dalgalı
C
Anısın
D
Kuytu

Anlattığı şeyleri şaşkınlıkla dinledim geçen gün.

Bu cümledeki altı çizili zarfların türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A
Miktar zarfı - Durum zarfı
B
Durum zarfı - Soru zarfı
C
Durum zarfı - Zaman zarfı
D
Miktar zarfı - Zaman zarfı
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A
A) Akdeniz'in serin sularında saatlerce yüzdük.
B
Birçok hastalığın sebebi düzensiz beslenmedir.
C
Öykülerimi geceleyin, sessiz bir ortamda yazıyorum.
D
Çocuk, elindeki oyuncağı bir anda pencereden aşağı attı.
  1. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran­malısın.
  2. Şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş.
  3. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik.
  4. Ömrüm boyunca sana karşı açık konuştum.

“Açık” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerin­de zarf görevinde kullanılmıştır?


A
1. ve 3.
B
1. ve 4.
C
2. ve 3.
D
2. ve 4.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme zarf göre­vinde kullanılmamıştır?
A
Minik kedi ürkek ürkek geziyordu evin içinde.
B
Küçük kız, iri iri elmaları sepete doldurup eve götürdü.
C
Mide sağlığın için lokmaları azar azar yemelisin.
D
Yağmura yakalanmamak için hızlı hızlı yürüyorum.
“Zor” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?  
A
Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek.
B
Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız.
C
Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi terletmiş.
D
Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak.
Adam paraları ondan gizli sayıyordu. “Gizli” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümle­deki göreviyle kullanılmıştır?
A
Gizli işler çevirmenden hoşlanmıyorum.
B
Devletin gizli belgeleri çok sıkı korunur.
C
Bizi duymamaları için gizli konuşalım.
D
Onunla aramızda gizli bir çekişme vardı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden fark­lı işlevde bir zarf kullanılmıştır?
A
Hafta sonu üniversite sınavına girecek.
B
Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı.
C
Akşam sinemaya gidiyor muyuz?
D
Yürüyüşe gün doğmadan başlarmış.
  1. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor.
  2. Sabah, telaşlı bir şekilde evden çıktı.
  3. Söğüt gölgesinde sabah keyfi yapıyormuş.
  4. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim.
“Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangile­rinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?
A
1. ve 3.
B
1. ve 4.
C
2. ve 3.
D
2. ve 4.

Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı _____ okudum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler­den hangisi getirilirse fiil zaman yönünden belirtilmiş olur?


A
tatilde
B
sınıfta
C
okulda
D
parkta
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiili miktar yönün­den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?
A
Sinemada izlediğimiz son filmi pek beğendik.
B
Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değişmiş.
C
Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım.
D
Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor.