7. Sınıf Türkçe Zarflar (Test 4)

Süre:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü bir eylemi nitelemiştir?


A
Tatlı bir yavru köpek bize doğru geliyordu.
B
İnsanlara karşı tatlı konuşmalıyız.
C
Hayatımda yediğim en güzel tatlıyı annem yaptı.
D
Aranızdaki en tatlı kişi Ahmet’tir.

Onu en çok endişelendiren şey, insanların ona neden bu kadar endişeli göründüğünü her zaman sormalarıydı.

Altı çizili ifadelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?


A
onu
B
insanların
C
göründüğünü
D
her zaman

(I) Bunu senden son kez istiyorum. (II) Bana hızlıca yanıt ver. (III) Büyük insanlar güneşi nasıl uyandırabilirler? (IV) Bunun cevabını bana verebilecek misin?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisinin görevi diğerlerinden farklıdır?


A
Yanıma yaklaşıp hızlı hızlı konuşarak derdini anlattı.
B
Lütfen, birbirinizle güzel güzel konuşun.
C
Uslu uslu oturup beni burada bekle.
D
Yol boyunca uzun uzun ağaçların arasından gittik.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme anlamı içeren sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?


A
Öğretmenimiz sıraya üçer üçer oturmamızı istedi.
B
Hepimize dedemden ikişer dönüm tarla kaldı.
C
İkişerli ikişerli sıralar halinde içeri girdik.
D
Hasta ziyaretine her gün beşer kişi gelebilir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf yoktur?


A
Adamın attığı her adımı güzelce kabul etmiştik.
B
Onca kalabalığın içinde gözlerimin aradığı tek insan sensin!
C
İyi insanlar bu dünyada çok uzun yaşamalılar.
D
Buradaki en güzel şey özgürce davranabilmemizdi.

I. İnsanlara kötü davranarak bir yere varamazsın.

II. Akşamki yediğimiz yemek kötü pişirilmişti.

III. Kötü gelişmişti olaylar son zamanlarda.

IV. Kötü insanların olduğu yerlerden uzak durmalıyız.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü zarf görevinde kullanılmamıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?


A
Dün akşam büyüklerine karşı ileri geri konuşmuşsun.
B
Küçük köpek hızla yukarı koştu.
C
Yukarı kattan gelen sesler bizi rahatsız etti.
D
O gün dışarısı bir hayli kalabalıktı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?


A
Amcamları otogardan almaya yarın gideceğiz.
B
Buzdolabını tamire gelen usta çok iyiydi.
C
Yazın arkadaşlarla güzel etkinlikler planlıyoruz.
D
Bütün ödevler gelecek hafta yapılacak.

Durum zarfları, eyleme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır?


A
Arkadaşım güzel bir ev satın aldı.
B
Annesinin korkusundan yavaşça odaya girdi.
C
O gün toplantıda çok iyi konuşmuştum.
D
Bilgisayarı açarken usulca meyvesini yiyordu.

Aşağıdakilerden hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?


A
Eskiden buraların tamamı ağaçlarla kaplıymış.
B
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
C
Babam yemeğini yedikten sonra dışarıya çıktı.
D
Gözlerini kısarak içeri giren adam bize kim olduğumuzu sordu.

“Çiçek solarken kendi sapına eğilir.” cümlesinde altı çizili zarfın türü hangisidir?


A
Yer-yön zarfı
B
Zaman zarfı
C
Azlık-çokluk zarfı
D
Durum zarfı

I. Hayatla aramda ince bir cam var.

II. İyilikle gülümseyebilen insanlar vardı hâlâ.

III. İnsan hayatının tamamını dört duvar arasında geçirebilir

IV. Bizler ormanlarda onun peşinde boşuna dolaşır dururduk.

Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi türce özdeştir?


A
I ve III
B
II ve III
C
II ve IV
D
II ve IV

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?


A
Yukarıya çıkan misafirleri Ali karşılayacak
B
Dün akşam evde garip bir sessizlik vardı.
C
Verdiği ödevleri henüz bitiremedim.
D
Böyle giderse yarın işler biter.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük durum zarfı değildir?

     
A
Bu konuda seninle yine konuşacağız.
B
Onu dün okulda düşünceli gördüm.
C
Yaptığı bütün işleri düzenli yapıyordu.
D
Güzel bir araba almak istiyordu.