7. Sınıf Türkçe Zarflar (Test 6)

Süre:

Fiilleri zaman yönünden etkileyen zarflara “zaman zarfı” denir.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük zaman zarfı olarak kullanılmamıştır?


A
Az önce son otobüs de hareket etti.
B
Sabahleyin otelden çıkıp biraz yürüdük.
C
Adamı yerden zorla kaldırdık.
D
Burayı geçen sene satın almıştık.

“Güzel” sözcüğü ismi nitelerse sıfat, fiili etkilerse zarf olur.

Aşağıdakilerden hangisinde “güzel” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?


A
Güzel günler görmeyi umuyorum.
B
Çocuklarıyla her zaman güzel konuşurdu.
C
Şimdi güzel bir uykuya hayır demem.
D
Onunla güzel bir ilkbahar sabahı tanıştım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır?


A
Meselelerinizi konuşarak halletmelisiniz.
B
Bu konuyu seninle sonra konuşuruz.
C
Öğretmen, çocuklara sevgiyle gülümsedi.
D
Kardeşim içeriye ağlayarak girdi.

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yer-yön zarfı görevinde kullanılmıştır?


A
Öğretmenimiz sınıf başkanını aşağıya çağırıyor.
B
Konuşma sesleri yukarıdan geliyor.
C
Aldıklarımı içeri taşır mısın?
D
Dışarıda çok soğuk var.

I. Ne zaman geleceksiniz bize?

II. Annesi çocuğunu şefkatle kucakladı.

III. Mehmet misafirleri içeri buyur etti

IV. Muhtar yorgun görünüyordu.

Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde aynı türden zarflar kullanılmıştır?


A
I – II
B
I – III
C
II – III
D
II – IV

Mehmet, denize hayranlıkla baktı. Daha önce hiç deniz görmemişti. Ayakkabılarını çıkarıp sahilde yürümeye başladı. Çakıllar ayağına battığından güçlükle yürüyordu.

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır?


A
hayranlıkla
B
daha önce
C
sahilde
D
güçlükle

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili miktar yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?


A
Biraz sonra seni almaya gelirim.
B
İşim çok, seni fazla bekleyemem.
C
Kardeşim sınava çok çalışmıştı.
D
Dün seni durakta epey bekledik.

Tavsiye ettiğin kitabı ….. okudum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse fiil durum bakımından nitelenmiş olur?


A
geçen hafta
B
severek
C
biraz
D
dün

Aşağıdakilerden hangisinde farklı türde bir zarf kullanılmıştır?


A
Birazdan zilin sesini duyarız.
B
Bir adam demin seni soruyordu.
C
Önce kendimize birer gömlek aldık.
D
Kemal soruyu dikkatle okudu.

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır?


A
Büyüklerinle böyle ileri geri konuşma.
B
Ağaçtaki elmalar iri iriydi.
C
Derse yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu.
D
Fıkrayı bize güze güle anlattı

I. Baba ile oğlu bir zaman kuşun uçmasını beklediler.

II. Mustafa konu hakkında hiç konuşmadı.

III. Yaralı kuşu yerden kaldırmış.

IV. Kitaplarını raflara yerleştirdi.

Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde zarf kullanılmıştır?


A
I – II
B
I – III
C
II – III
D
III – IV

Yer-yön belirten sözcükler bir ismi nitelediğinde veya ek aldıklarında zarf olmaktan çıkar.

Aşağıdakilerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?


A
İşini bitirince hemen geri gel.
B
Aşağı mahallede bugün düğün varmış.
C
Misafirleri içeride ağırlayalım.
D
Yukarıya bir masa alacağız.

Her adımın kor olsa da

Yanmak sana yar olsa da

Bu yolculuk zor olsa da

Yüreğinle yürü dostum

Bestami YAZGAN

Bu şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?


A
her
B
sana
C
zor
D
yürü

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir zarfa yer verilmemiştir?


A
Bütün bu bilgileri aklında nasıl tutuyorsun?
B
Adam bize seslenince ne oluyor diye baktık.
C
Bugün itibariyle sıkı çalışmaya başlıyorum.
D
Tolga, mahallemizin sakin delikanlısıdır

Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyü deyü

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

Yunus Emre

Dörtlükte aşağıdaki zarflardan hangisine yer verilmiştir?


A
Hâl (durum) zarfı
B
Yer-yön zarfı
C
Miktar zarfı
D
Soru zarfı