8. Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat (Test 5)

Süre:

Mekkeli müşrikler, hicretten önce Hz. Muhammed'e her türlü eziyeti yapmışlar, onu öldürmek istemişler, sonunda da onun Medine ye göç etmesine neden olmuşlardır.Ancak Peygamberimiz binlerce kişilik ordusuyla Mekke'ye girdiğinde hiç kimseden intikam almadı. Hz. Yusuf'un kendisini kuyuya atan kardeşlerinin kötülüklerine rağmen onlara aynı şekilde muamelede bulunmamıştır.

Yukarıda verilen metinde Hz. Muhammed'in (s.a.v) ve Hz. Yusuf'un (a.s) hangi ortak özellikleri vurgulanmıştır?


A
İnsanlara değer vermeleri
B
Hakkı gözetmeleri
C
Hoşgörülü ve affedici olmaları
D
Akrabayı gözettikleri

Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

İslam'da da bir insanın malını onun izni olmadan almak ve kullanmak günah sayılmış ve yasaklanmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi “telif hakkı” ile ilişkilendirilemez?


A
“Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. ...” (Nisâ suresi, 29. ayet)
B
“Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir...” (Hadis-i Şerif)
C
“Kim Allah için elindekinden verir ve sakınıp O'nu tasdik ederse, biz onun işlerini kolaylaştırır, onu başarılı kılarız.” (Leyl suresi, 5- 7. ayetler)
D
“... İnsanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.” (Nisâ suresi, 160. ayet)

Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam'da yer alan “canın korunması” ilkesi ile ilişkilidir?


A
İş güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması
B
Aile bireylerinin hak ve hukukunun gözetilmesi
C
İnsanlar arasında yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi
D
Hile, rüşvet gibi haksız kazanç yollarının yasaklanması

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın” (Bakara suresi 278.ayet)

“.... Yiyin için fakat israf etmeyin .Çünkü Allah israf edenleri sevmez”(Araf suresi 31.ayet)

Yukarıdaki ayetlerden İslam'ın temel gayelerinden hangisine işaret etmektedir?


A
Aklın korunması
B
Canın korunması
C
Malın korunması
D
Neslin korunması

I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması

II. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması

III. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi

IV. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar çıkarılması

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında değerlendirilir?


A
II ve III.
B
III ve IV.
C
I, II ve III.
D
I, II, III ve IV.

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90. ayet)

Bu ayet, İslam'ın;

I. malın,

II. dinin,

Il. Aklın

korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir?


A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.

I. Hz. Yusuf, Hz. Yakub'un oğludur.

II. Firavun tarafından zindanda öldürülmüştür.

III. Hz. Yusuf'un mucizesi rüya yorumlayabilmesidir.

IV. Firavunun gördüğü duayı doğru yorumladığından Maliye Bakanı olmuştur.

Hz. Yusuf ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

Hz. Yusuf'un kıssası ............ geçer. Bu kıssanın kahramanı olan Hz. Yusuf'un Babasi neem Peygamber'dir.

Bu bilgiye göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


A
Mısır'da — Hz Yahya
B
Mekke'de — Hz Süleyman
C
Medine'de — Hz. Yakup
D
Mısır'da — Hz. Yakup

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vel asr

2. İnnel insane le fi husr

3. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasavbilhakkıve.............................

Asr suresi aşağıdakilerden hangisi ile bitirilmektedir?


A
Min şerri ma halak
B
Rabbe hazel beyt
C
Tevasav bis sabr
D
aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Hz. Yusuf, kardeşlerinin onu kıskanmasına neden olan rüyasında ne görmüştür?


A
Babalarının tüm arazilerini kardeşlerine değil kendisine bıraktığını
B
Güneş'in ve Ay'ın paramparça olup kardeşlerinin üzerine döküldüğünü
C
Ön bir yıldız ile Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini
D
Firavun'un kendisine secde edip kardeşlerini hapse attığını