8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği (Test 1)

Süre:

Peygamber efendimiz kendisine verilen sözleri yerine getirmiş ve emanetleri zarar görmeden tekrar sahibine vermiştir. Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.v) hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?


A
Güvenilir olduğu
B
Zeki olduğu
C
Çalışkan olduğu
D
Sabırlı olduğu

Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.

Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


A
Kontrol altına alınması gerektiği
B
İnsanın doğasında olduğu
C
İlişkileri olumsuz etkilediği
D
Sağlığa zarar verdiği

Peygamber efendimiz (s.a.v) eğitme çok önem vermiştir. Buna göre Peygamber efendimiz (s.a.v) hangi savaştan sonra esirleri okuma ve yazma öğrettikten sonra serbest bırakmıştır?


A
Uhud Savaşı
B
Bedir Savaşı
C
Hendek Savaşı
D
Mute Savaşı

Kazancın en temizi ve güzeli kişinin kendi eliyle elde ettiği kazanç ve hileden, hainlikten uzak meşru alışveriştir. " hadisinde vurgulanmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?


A
Adaletli olmak
B
Yardımsever olmak
C
Merhametli olmak
D
Çalışkan olmak

Peygamberimizin adaletiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A
Din farkı gözetmezdi
B
Müslüman olanların yararına kararlar verirdi
C
Kendisiyle başkası arasında fark gözetmezdi
D
Soylu-köle ayırımı yapmazdı

Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak, saygı göstermek, öfkeye kapılıp cezalandırmamak anlamına gelen güzel huy aşağıdakilerden hangisidir.


A
Hoşgörü
B
Alçakgönüllülük
C
Dürüstlük
D
Ağırbaşlılık

Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed'in sabrına bir örnek teşkil etmez?


A
Mekke'nin fethi sonrası onları affetmesi
B
Çocuklarının vefatı
C
Mekke'de çekilen sıkıntılar
D
Eşi ve amcasının ölümü

“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” (Yunus Emre)

“Elinizde bir ağaç fidanı varken kıyametin kopacağını haber alsanız zamanınız varsa onu dikin” (Hz Muhammed)

Yukarıda verilen söz ve hadislerde vurgulanan nedir?


A
Hoşgörü
B
Merhamet ve acıma
C
Çalışmak
D
İnsan ve doğa sevgisi

Peygamber efendimiz (s.a.v) peygamberlik görevini üstlendikten sonra Mekkeliler tarafından kötü söylemlerde bulunulmuştur. Doğruluğu ve dürüstlüğüne zarar verememişlerdir.

Bunca asılsız yakıştırmalara rağmen aşağıdakilerden hangisini söylemediler?


A
Sihirbaz
B
Yalancı
C
Kâhin
D
Büyücü

Peygamber efendimiz (s.a.v) ilk evliliğini ticaretle uğraşan ve Mekke'nin en zenginlerinden olan ........ İle yapmıştır. Peygamber efendimiz'in (s.a.v) dürüst ve güvenilir oluşu ........ Dikkatini çekmiş, ticari ortaklık yapmıştır.

Yukarıda verilen noktalı yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
Hz. Hatice (r.a)
B
HZ. Aişe (r.a)
C
HZ. Zeynep (r.a)
D
HZ. Safiye (r.a)

Peygamberimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez?


A
Çevre temizliğini önemsememiştir.
B
Çevrenin güzelleştirilmesini istemiş, ağaçlandırmaya önem vermiştir,
C
Yük hayvanlarına fazla yük yüklenmesini yasaklamıştır
D
Hayvanlara yönelik her türlü eziyetin haram olduğunu belirtmiştir

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e "Emin" lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A
Zeki ve akıllı olması
B
Güzel konuşması
C
Güvenilir olması
D
Günah işlememesi