8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği (Test 7)

Süre:

Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. (Sadi)

Bu sözün verdiği mesaj aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


A
Sabretmek, acı meyve yemeye benzer.
B
Meyveler sabırla olgunlaşır.
C
Tatlı meyve yemek için sabretmek gerekir.
D
Sabır zordur ama sonucu güzeldir.

“Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara suresi, 153. ayet)

Verilen bu ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


A
Allah sabredenlere yardım eder.
B
Allah'tan sadece namazla yardım istemeliyiz.
C
Allah'tan sabır ve namazla yardım istemeliyiz.
D
Sabırla Allah'tan yardım istemeliyiz.

1. “Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir.” (Hadis-i şerif)

2."...Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.”

(Zümer suresi, 10. Ayet)

3. “İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık diğeri boş vakittir.”(Hadis-i şerif)

4. “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”

(Hadis-i şerif)

Verilen ayet ve hadislerden sabırla ilgili olanları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


A
1. ve 2.
B
2. ve 3.
C
1 ve 3.
D
3. ve 4.

“... Sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir.”(Zümer suresi, 10. ayet)

Verilen ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A
Allah sabredenlere mükafatını sadece dünyada verecektir.
B
Sabırlı olmak hesapsız davranmak demektir.
C
Sabır acı meyvesi ise tatlıdır.
D
Sabır gösteren kullara Allah sınırsız mükafatlar verecektir.

Üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü göstermeye - - - - denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A
dert
B
sabır
C
zorluk
D
adalet

Peygamberimiz hayatı boyunca pek çok sıkıntılarla karşılaşmıştır. Daha doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Yetim ve öksüz olmanın getirdiği sıkıntıları yoğun bir şekilde yaşamıştır. Hz. Fatıma'nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. O, bu durumlar karşısında üzülmekle beraber direnme gücü de göstermiştir.

Bu paragrafta Peygamber efendimizin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?


A
Zamanın değerini bilmesi
B
Hoşgörülü olması
C
Sabırlı olması
D
Adaletli olması

Peygamberimiz, “Allah yolunda bana yapılan eziyet kadar kimseye eziyet yapılmamıştır. Kimse benim kadar baskıya maruz kalmamıştır. Öyle otuz gün ve gece geçirdim ki benim ve Bilal'ın yanında yiyecek hiç bir şey kalmamıştı” demiştir.

(Hayatü's-Sahabe, c1, s. 327)

Bu olayla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun olmaz?


A
Allah yolunda en çok eziyeti peygamberimiz çekmiştir.
B
Peygamberimiz çok şiddetli baskılara maruz kalmıştır.
C
Peygamber efendimiz ve Bilal-i Habeşi günlerce aç kalmıştır.
D
Peygamberimiz ve Bilal-i Habeşi hiç yemek yememişlerdir.

“Andolsun ki senden evvel de peygamberleri yalanlanmışlardı. Fakat yalanlandıkları ve eziyete uğradıkları şeylere karşı sabretmişlerdir. Nihayet onlara bizim yardımımız gelip yetişti...”(Enam suresi, 34. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A
Allah sadece peygamberimize yardım etmiştir.
B
Önceki peygamberler de yalanlanlanmışlardır.
C
Peygamberler karşılaştıkları zorluklara karşı sabretmişlerdir.
D
Allah, bütün peygamberlerine yardım etmiştir.

Peygamberimiz “Allah'ın bir ve tek” olduğunu çekinmeden ilan etmiştir. Peygamberimiz ile Hz. Ebu Bekir hicret ederken mağarada müşrikler tarafından yakalanmak üzere oldukları bir anda peygamberimiz “...Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” demiştir. Peygamberimiz müşriklerin davasından dönmesi karşılığında sundukları cazip tekliflerini “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” diyerek geri çevirmiştir.

Verilen bu paragrafta, Peygamber Efendimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkartılmaktadır?


A
Kararlı ve cesaretli olması
B
Adaletli ve hoşgörülü olması
C
Zamanı iyi değerlendirir olması
D
Çalışma ve yardımlaşmayı sevmesi

“Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.”(Hadis-i Şerif)

Verilen bu hadis-i şeriften çıkarabileceğimiz en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A
Güreşte rakibini yenen kimse güçlüdür.
B
Her zaman öfkeli olmalı ve öfke ile hakkımızı aramalıyız.
C
Öfkelendiğimiz zaman öfkemize hâkim olmalıyız.
D
Her zaman kendimize rakip bulmalı ve onunla mücadele etmeliyiz.

“Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide suresi, 8. ayet)

Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A
İnançsız topluluklara karşı kin duymalıyız.
B
Allah yaptıklarımızdan haberdardır.
C
Herkese karşı âdil olmalıyız.
D
Şahitlik ederken âdil olmak takvaya uygun bir davranıştır.

“Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”(Hadis-i şerif)

Bu hadise göre bir toplumun gelişip yücelmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


A
Adaletin gerçekleşmesi.
B
Zenginlerin çok olması.
C
Yoksulların çok çalışması.
D
Güçsüz insanların az olması.