8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Örnekliği (Test 8)

Süre:

“Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisle peygamber efendimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir?


A
İstişareye
B
Mal ve mülke
C
Kul hakkına
D
Çalışma ve yardımlaşmaya

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”(Nisa suresi, 135. ayet)

Bu ayetten göre aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılamaz?


A
Anne babamızın aleyhine de olsa adaletten yana olmalıyız.
B
Her durumda akrabalarımızdan yana tavır almalıyız.
C
İnsanların mevki ve makamına göre değil adalete göre davranmalıyız.
D
Şahitliği, Allah için ve âdil bir şekilde yapmalıyız.

Bir toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle ayakta durur. Haksızlık ve adaletsizlik toplumlarda huzursuzluğa yol açar.

Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargıların hangisi uyuşmaz?


A
İnsanları birleştiren sevgidir.
B
Toplumun birliği ve dirliği için adalet gereklidir.
C
Adaletsizlik toplumun huzurunu bozar.
D
Zulüm bir toplumu yıkamaz.

Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir sım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed'e bir ara göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Peygamberimizin çok sevdiği bir kişi olan Üsame'nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame'yi Peygamberimize gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Peygamberimiz üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm.”

Peygamberimizin “Kızım Fatıma'da olsa yine cezalandırırım” demesi Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarır?


A
Sözünde durduğunu
B
Âdil olduğunu
C
Çalışkan olduğunu
D
Cesaretli olduğunu

Peygamber efendimiz peygamberlik hayatı öncesinde de haksızlıkların karşısında duruyor, haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu (Hilfu'l-Fudul)'a katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.

Peygamber efendimizin Hilfwl-Fudul'a üye olması O'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisine delil gösterilebilir?


A
Adalete önem verdiğine
B
İlme önem verdiğine
C
Azimli ve kararlı olduğuna
D
Zamanı iyi değerlendirdiğine

* “Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.” (Hadis-i şerif)

* “Ağaca vurarak, kırıp dökerek değil, sallayarak yapraklarını dök.” (Hadis-i şerif)

Verilen bu hadis-i şeriflerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


A
Ağaç dikme hayırlı bir iş olarak görülmüştür.
B
Zamanın değerinin bilinmesi gerektiği vurgulanmıştir.
C
Bir ağaç bile olsa merhametle muamele edilmelidir.
D
İnsanın yaptığı bir işten hayvanların faydalanması ibadet olarak değerlendirilmiştir.

Hz. Peygamber hicretin sekizinci yılı Mekke'nin Fethi'ne giderken bir vadide, yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Bir sahabeyi çağırıp köpeğin ve yavrularının rahatsız edilmemesini sağlamak üzere ordu geçinceye kadar orada nöbet tutmasını emretti.

Anlatılan bu olay aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?


A
Peygamberimiz cesaretliydi.
B
Peygamberimiz kararlıydı.
C
Peygamberimiz hayvanları severdi.
D
Peygamberimiz adaletliydi.

1. “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.” (Hadis-i şerif)

2."“...Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah'a şikâyet edilirsiniz.” (Hadis-i şerif)

3. “Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana Allah onun hesabını mutlaka soracaktır.” (Hadis-i şerif)

4. “İki günü eşit olan zarardadır.” (Hadis-i şerif)

Yukarıda verilen hadislerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

“İki günü eşit olan zarardadır.” (Hadis-i şerif)

Peygamber Efendimiz bu sözüyle bizlere aşağıdaki davranışlardan hangisini tavsiye etmiştir?


A
Yardımlaşma ve paylaşmayı
B
Doğayı ve hayvanları sevmeyi
C
Zamanın değerini bilmeyi
D
Adaletli ve merhametli olmayı

“Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesine hâkim olabilen kimsedir.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisten hareketle aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşabiliriz?


A
İnsan kuvvetli olmalı
B
İnsan kararlı olmalı
C
İnsan cesaretli olmalı
D
İnsan sabırlı olmalı

Peygamber efendimiz hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Müşrikler Mekke'de yollarına diken sermişler, üzerine yeni kesilen deve işkembesi atmışlar v.b. Peygamberimiz, müslümanlığı kabul etmeyenlerin yaptığı bu türlü eziyet ve hakaretlere katlanarak davasındaki kararlılığını göstermiştir.

Bu durum peygamber efendimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?


A
Adaletli olmasını
B
Sabırlı olmasını
C
Güvenilir olmasını
D
Hoşgörülü olmasını

Peygamberimizin savaşlarda “ağaçlara ve hayvanlara dokunulmamasını emretmesi” aşağıdaki özelliklerinden hangisini ispatlar?


A
Güvenilir olmasını
B
Hakkı gözetmesini
C
Doğayı ve hayvanları sevmesini
D
Verdiği sözde durmasını