8. Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim (Test 4)

Süre:

Yukaridaki tabloda bazi riizgar tirleri ve neden olabilecedi etkiler verilmiştir.

Buna göre;

Ruzgarın hızı arttıça etkisi de artar.

Kasırgalar diğer rüzgar çesitlerine göre çevreye daha fazla zarar verir.

Meltem riizgarlarının hızı esintiye göre daha fazladır.

Rüzgarın hızı 118 km/h’den düşük olan rüzgarlar çevreye zarar vermez.

ifadelerinden kaç tanesi yanlıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Bilim insanları 2017 İklim Raporunda iklim değişikliği ve kiiresel ısınma nedeniyle yaşanan tabiat olaylarının 2018 yılında da devam edeceğini açıkladı.
Raporda, gecen üç yılda, kaydedilen rekor sıcaklıkların Kuzey kutbu ve çevresinde görüldüğü aynı zamanda Giiney Afrika'da ise su sıkıntısının meydana geldigi belirtildi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim degişikliği ve resel ısınma hızını artırmaz?


A
Nüfus artış ve enerji tüketim hızının artması.
B
Atmosferdeki sera gazlarının artması.
C
Termik santrallerin kullanımının azaltılması.
D
Malzeme tretiminde CFC (kloroflorokarbon) maddesinin tercih edilmesi.

Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşması

blankKuzey yarım kürede yaz yaşanırken Güney yarım kürede kış yaşanması.

blankGece - gündüz sürelerinin değişmesi.

blankGüneş ışınlarının dik geldiği bölgelerin değişmesi.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Diinya’nın eksen eğikliğinin sonuçlarındandır?

blank


A
B
C
D

blank

Görselde Dünya’nın yıllık ve günlük hareketi verilmiştir.

Buna göre;

Dünya, Güneş etrafinda ve kendi ekseni çevresinde Doğu'dan Batı'ya dogru döner.

Dünya’nın bu iki hareketi yıllık sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur.

Eksen eğikligi olmasaydı, Diinya’nın Güneş çevresindeki dolanımının etkileri ortadan kalkardı.

Dünya’nın Güneş ile olan mesafesi gece-gündüz sürelerini değiştirir.

Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesi geoid’dir.

Dünya’nın Güneş’e en uzak oldugu konumda Kuzey Yarım Küre‘de yaz mevsimi yaşanır.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?


A
2
B
3
C
4
D
5

Dünya kendi ekseni etrafindaki dönüşümü batıdan doğuya doğru 24 saatte (1 gün) tamamlar. Bu olay dünyada; gece - gündüz oluşumunu sağlar.
Dünya, Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte (1 yıl) tamamlar. Dünyanın bu yıllık hareketi ve eksen eğikliği (23° 27') gezegenimizde farklı mevsimlerin yaganmasina neden olur.

Diinya’nın eksen eğikliğinin başka ne tür sonuçları olabilir?

blank


A
B
C
D

blank

Yukarıdaki grafikte iki şehrin aylara göre 2017 yılı sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre K ve L şehirleri ile ilgili;

I, L şehrinin yıllık sıcaklık farkı 25°C ‘dir.

ll. şehrinde 21 Mart’ta ilkbahar yaşanır.

lll. şehrinde Ağustos ayında nem miktarı daha fazladır.

IV. L şehri Kuzey yarımkürededir.

yorumlarından hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV

blank

Yukarıdaki görselde bir ögrencinin yaptığı deney verilmiştir. Görselde tütsü) dumanının L bardağına doğru hareket ettiği görülmektedir.

Deneyi gözlemleyen bir kişinin aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır?


A
L bardağına sıcak su doldurulmuştur.
B
K bardağının çevresinde yüksek basınç oluşturulmuştur.
C
K bardağındaki suyun buharlaşma hızı daha fazladır.
D
Öğrenci deneyinde rüzgar oluşumunu göstermek istemiştir.

Buharlaşan su yükseklerde yoğuşarak küçük su damlacıkları haline gelir. Gökyüzünde birleşen su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner.

Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu çok küçük su damlacıklarından ya da buz kristallerinden meydana gelir.

Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle kristal yapılı buz taneciklerine dönüşür. Buz tanecikleri birleşerek yeryüzüne iner.

Yukarıda tanım verilen hava olayları aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram acıkta kalır?


A
Kar
B
Kırağı
C
Sis
D
Yağmur

Görselde Dünya’nın Güneş karşısındaki konumu verilmiştir.

blank

Buna göre Dünya’nın görseldeki konumu ile ilgili K, L ve M bölgelerinde;

I. K bölgesinde en uzun gece yaşanmaktadır.

II. L bölgesinde gece ve giindüz süreleri eşittir.

III. M bölgesinde bu tarihten sonra Güneş ışınlarının düşme açısı artar.

durumlarından hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III

Günün bir vaktinde sahile inen Arzu denizden esen rüzgarın etkisiyle serinlemiştir.

I. Arzu sahile gece vakti inmiştir.

II, Kara alçak basıncın etkisindedir.

III. Esen rüzgar deniz meltemidir.

IV, Deniz suyu karadan daha sıcaktır.

Durumla ilgili yukarıda yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?


A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV

blank

Yukarıda verilen görselle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?


A
K şehrinde hava L şehrine göre daha nemlidir.
B
L bölgesinde yaşayan insanlar yağışlara dikkat etmelidir.
C
K şehri yüksek basıncın etkisindedir.
D
Esen rüzgar deniz meltemi olabilir

blank

Buket yolculugu esnasında rüzgar türbinlerinin ok yönünde döndüğünü  görüyor.

Buket’in bu gözlemden çıkarttığı sonuçlar şunlardır:

I. şehrinde gökyüzü bulutsuz ve Güneş'li bir gün yaşanmaktadır.

ll. B şehri yağmurlu bir gün geçirebilir.

lll. A şehri yüksek basıncın etkisindedir.

Buna göre, Buket’in gözlemden çıkarttığı sonuçlardan hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III