8. Sınıf Matematik Veri Analizi (Test 1)

Süre:

blank

1,2 ve 3. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Grafiğe göre müze sayılarındaki bir önceki yıla göre artış en fazla hangi yıl gerçekleşmiştir?


A
2007
B
2009
C
2010
D
2011

blank

1,2 ve 3. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Müze sayılarının en fazla ve en az olduğu yıllarda müze sayılarının farkı kaçtır?


A
6
B
24
C
26
D
30

blank

1,2 ve 3. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Müze sayılarında hangi yıl bir önceki yıla göre değişim en az olmuştur?


A
2011
B
2010
C
2008
D
2007

blank

4 ve 5. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Grafiğe göre sağlık için 540 TL harcayan bir ailenin gıda harcaması kaç TL’dir


A
400
B
460
C
500
D
520

blank

4 ve 5. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Ailenin aylık geliri 1800 TL ise kirası ne kadardır?


A
220
B
260
C
280
D
320

blank

Yukarıda bir kümesteki hayvanların dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. Kümeste toplam 60 tane hayvan olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır?


A
9
B
12
C
15
D
20

blank

7 ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Yukarıdaki grafikte bir kişinin işe geldiği saatler gösterilmiştir. İşin başlama saatinin 08.00 olduğu bu şirkette işe geç gelinen her dakika için 1 TL ceza, erken gelinen her dakika içinde 2 TL ödül verilmektedir. Grafiğe göre bu kişinin 5 gün sonundaki ödül‐ceza durumu ne olur?


A
20 TL ceza
B
40 TL ödül
C
40 TL ceza
D
20 TL ödül

blank

7 ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Aşağıdaki grafikte bir öğretmenin 5 gün boyunca derste çözdüğü soruların günlere dağılımı verilmiştir. Buna göre öğretmen günlük ortalama kaç soru çözmüştür?

blank


A
3
B
4
C
5
D
6

blank

A: Futbol B:Basketbol

C: Voleybol D: Hentbol

9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Grafiğe göre okuldaki öğrenci sayısı kaçtır?


A
180
B
200
C
220
D
240

blank

A: Futbol B:Basketbol

C: Voleybol D: Hentbol

9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Futbol ve hentbol oynayan öğrencilerin sayılarının toplamı kaçtır?


A
100
B
120
C
140
D
160

blank

A: Futbol B:Basketbol

C: Voleybol D: Hentbol

9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

En çok ve en az tercih edilen spor dalları arasındaki fark kaçtır?


A
20
B
40
C
60
D
80