KPSS Matematik 3. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

işleminin sonucu kaçtır?


A
22
B
20
C
18
D
16
E
12

a, b ve c reel sayılardır,
a < 0 < b < c

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir?


A
B
C
D
E

x + y = 13
y - z = 9

olduğuna göre,

x² + xy + xz + yz

ifadesinin değeri kaçtır?


A
52
B
50
C
48
D
46
E
44

a, b ve c ardışık tek sayılardır,

a < b < c olmak üzere,

blank

ifadesinin değeri kaçtır?

blank


A
B
C
D
E

blank


A
52
B
34
C
28
D
14
E
8

blank

işleminin sonucu kaçtır?


A
3
B
5
C
7
D
9
E
11

63a5b beş basamaklı doğal sayı olup 15 İle tam bölünebilmektedir.

Buna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?


A
12
B
13
C
15
D
17
E
18

İki basamaklı birbirinden farklı üç tek doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir?


A
126
B
127
C
128
D
129
E
131

3 < | x - 1 | < 9

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır?


A
6
B
8
C
10
D
12
E
14

blank

2a - 3c + e = 12

3d - f = 6

olduğuna göre, b kaçtır?


A
4
B
8
C
10
D
12
E
14

Bir sınıfta Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 35 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı ve her iki dili bilenlerin sayısının ise 3 katına eşittir.

Buna göre, bu sınıfta Almanca bilen öğrenci sayısı kaçtır?


A
20
B
25
C
28
D
30
E
32

Bugün günlerden pazar ve saat 14.20 ise 84 saat sonra hangi gün ve saat kaç olur?


A
Çarşamba 14.20
B
Perşembe 16.20
C
Çarşamba 02.20
D
Perşembe 02.20
E
Cuma 02.20

4 siyah 3 beyaz (I.kutu)  5 siyah 4 beyaz (II.kutu)

I. kutudan bir top çekilip rengine bakılmadan II. kutuya atılıyor. Daha sonra II. kutudan bir top çekilip rengine bakılmadan I. kutuya atılıyor.

Buna göre, kutulardaki topların son durumdaki renk durumunun başlangıçtakiyle aynı olma olasılığı kaçtır?

blank


A
B
C
D
E

Pozitif reel sayılarda tanımlı f;

blank

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, f(6) - f(1) farkı kaçtır?


A
31
B
32
C
33
D
34
E
35

Bir kamyonun kasasına 32 buzdolabı ile 35 çamaşır makinesi veya 42 buzdolabı ile 15 çamaşır makinesi doldurulabiliyor.

Buna göre, bu kamyonun kasasının tamamına kaç tane çamaşır makinesi doldurulabilir?


A
102
B
99
C
96
D
90
E
85

200 metre uzunluğundaki bir köprü, yol çalışması nedeniyle iki parçaya ayrılıyor. Birinci parçanın %20’si ikinci parçanın %25’inden 4 metre daha uzundur.

Buna göre, yolun büyük parçasının uzunluğu kaç metredir?


A
180
B
160
C
140
D
130
E
120

blank

Çevresi 900 metre olan O merkezli dairesel bir pistte A ve B noktalarında bulunan iki hareketli 30 m/dk ve 40 m/dk hızla birbirlerine doğru aynı
anda hareket etmeye başlıyor.

Bu iki hareketli hiç durmadan hareket ettiğinde 15 dakika sonra 2. kez karşılaştıklarına göre, x kaçtır?


A
150
B
115
C
120
D
125
E
130

Bir lastik her çekildiğinde boyu blank’ü kadar uzamaktadır. Lastik bırakılmadan 4 defa çekildiğinde boyu 1536 cm oluyor.

Buna göre, lastiğin ilk boyu kaç cm’dir?


A
480
B
486
C
567
D
648
E
729

Bir sınıftaki sıralara erkek öğrenciler üçer, kız öğrenciler ikişer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Eğer kız öğrenciler üçer, erkek öğrenciler ikişer otururlarsa 3 sıra boş kalıyor.

Buna göre, sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından kaç fazladır?


A
6
B
12
C
18
D
24
E
30

Bir tüccar kilosunu 12 liradan aldığı yaş sucuğu kurutarak kilosunu 24 liradan satıyor.

Yaş sucuk kuruyunca ağırlığının %40’ını kaybettiğine göre, tüccarın bu satıştan kârı yüzde kaçtır?


A
50
B
40
C
30
D
25
E
20

Rüzgâr’ın yaşı, Doğu’nun yaşının 4 katma ve Güneş’in yaşının 2 katına eşittir.

Rüzgâr’ın yaşı, Doğu’nun ve Güneş’in yaşlarının toplamına eşit olduğunda Güneş 18 yaşında olacağına göre, Doğu bugün kaç yaşındadır?


A
4
B
6
C
8
D
10
E
12

52. - 53. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda bir sinema salonunda bir gün içinde yayınlanan A, B, C, D ve E filmlerini izleyen seyirci sayıları ve bunların tüm seyirciler içerisindeki yüzdeleri ile ilgili bazı veriler bulunmaktadır.

blank

C filmini izleyen seyirci yüzdesi kaçtır?


A
15
B
20
C
25
D
30
E
35

Beş filmin toplam seyirci sayısı kaçtır?


A
1500
B
1600
C
1800
D
1900
E
2000

54. - 55. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

f, 2 basamaklı doğal sayılar kümesinden doğal sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyondur.

f (x) = ( x sayısının basamak değerlerinin toplamı) + ( x sayısının rakamlarının toplamı)

f (ab) = 17 eşitliğini sağlayan ab iki basamaklı sayısı kaçtır?


A
12
B
13
C
14
D
16
E
17

54. - 55. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

f, 2 basamaklı doğal sayılar kümesinden doğal sayılar kümesine tanımlı bir fonksiyondur.

f (x) = ( x sayısının basamak değerlerinin toplamı) + ( x sayısının rakamlarının toplamı)

f (x) değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?


A
18
B
34
C
54
D
85
E
106

56. - 57. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir apartmanda numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olan 8 daire vardır. Bu dairelerde oturan kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Her dairede en az bir kişi yaşamaktadır.

• Her dairede yaşayan kişi sayısı, o dairenin numarasından farklıdır.

• Dairelerde yaşayan kişi sayıları birbirine eşit veya farklı olabilir.

1, 2, 3 ve 4 numaralı dairelerde eşit sayıda kişi yaşadığına göre, apartmanda yaşayan toplam kişi sayısı en az kaçtır?


A
8
B
12
C
16
D
20
E
24

56. - 57. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bir apartmanda numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olan 8 daire vardır. Bu dairelerde oturan kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Her dairede en az bir kişi yaşamaktadır.

• Her dairede yaşayan kişi sayısı, o dairenin numarasından farklıdır.

• Dairelerde yaşayan kişi sayıları birbirine eşit veya farklı olabilir.

4 ve 5 numaralı dairelerde toplam 7 kişi, 5 ve 6 numaralı dairelerde toplam 10 kişi yaşamaktadır.

Buna göre, 5 numaralı dairede yaşayan kişi sayısı kaç farklı değer alır?


A
2
B
3
C
4
D
5
E
6

blank

Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır?

blank


A
B
C
D
E

blank

ABCD kare,

[BD] köşegen,

|DE| = 3 cm

|EB| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir?


A
3
B
5
C
6
D
9
E
12

A (1, 1) noktasının 2x - y + m = 0 doğrusuna göre simetriği B(-3, 7) noktası olduğuna göre, m kaçtır?


A
4
B
5
C
6
D
7
E
8