LGS Matematik 1. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Mehmet Öğretmen tahtaya 24 ve 40 sayılarını yazıyor. Öğrencisini tahtaya kaldırıp bu sayıların pozitif tamsayı bölenlerini yazmasını, sonra da bu iki sayının ortak bölenlerini silmesini istiyor. Son olarak da geriye kalan bütün sayıları küçükten büyüğe sıralayarak tekrar yazmasını istiyor.

Bu sıraya göre baştan 4. sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A
4
B
8
C
10
D
12

4 katlı bir öğrenci yurdunun her katında 32 oda ve her odada 8 yatak vardır. Tüm odaların ve tüm yatakların dolu olduğu bu yurtta öğrencilerden her ay toplam 2¹⁸ TL gelir elde edilmektedir.

Buna göre bir öğrencinin aylık yurt ücreti kaç TL’dir?


A
64
B
128
C
256
D
512

Aşağıdaki şekiller ve sayılar belli bir kurala göre verilmiştir.

blank

Buna göre soru işareti (?) yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?


A
–32
B
-1
C
1
D
32

Fadime Nine’nin torunu Muhammet, bu yıl Eylül ayı içerisinde babaannesini ziyaret etmeyi, ziyaret günlerini de ayın tamkare sayı olan günleri olacak şekilde seçmeyi planlıyor.

1 Eylül tarihi Çarşamba günü olduğuna göre Muhammet, babaannesini bu ay en çok hangi günler ziyaret etmiştir? (Eylül ayı 30 gündür.)

 
A
Çarşamba ve Perşembe
B
Salı ve Cumartesi
C
Çarşamba ve Cumartesi
D
Perşembe ve Cumartesi
blank

Yukarıdaki tünele giriş yapabilmek için araçların sahip olması gereken maksimum yükseklik tabelada verilmiştir. Bu yüksekliği geçen araçlar tünele girememektedir.

Buna göre yandaki tabloda yüksekliği verilen 5 araçtan kaç tanesi tünele giremez?


A
1
B
2
C
3
D
4
blank

Kartlara yukarıdaki sayılar yazılıyor. Birbirleriyle çarpılınca rasyonel sayı olan bütün kartlar eşleştirilip 1. kutuya atılıyor ve geriye kalan son kart tek başına 2. kutuya atılıyor.

Buna göre 2. kutuya atılan kart aşağıdakilerden hangisidir?


A
√¯28
B
√¯48
C
√¯50
D
√¯75
blank

Bir yarışmada yarışmacıların göğüs numaraları taban, şapka numaraları üs kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilebilecek en büyük ve en küçük sayı için iki kişiye şapka takılacaktır.

Şapka takılmayacak iki yarışmacı kimlerdir?


A
Musab – İhsan
B
Musab – Furkan
C
Serdar – Furkan
D
İhsan – Musab
blank

Yukarıdaki sosyal tesis birbirine eş 5 dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır.

Basket sahasının kısa kenar √¯48 m ise sosyal tesisin çevresi kaç metredir?


A
32√¯3
B
48√¯3
C
54√¯3
D
64√¯3

x bir rakam olmak üzere

M = 2ˣ . 5ˣ⁻¹ şeklinde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir?


A
200
B
100
C
40
D
400

K = 2³ . 3² . 5³ cm²

M = 2² . 3⁴ . 5² cm²

Yukarıda K ve M dikdörtgenlerinin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin birer kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Buna göre eşit olmayan kenar uzunluklarının değerleri en az kaçar cm’dir?

blank
A
B
C
D

Bir öğretmen sınıftayken aklından bir sayı tutuyor ve öğrencilerinden bu sayıyı tahmin etmelerini istiyor. Daha sonra bu sayı ile ilgili şekildeki ipuçlarını veriyor.

blank

Buna göre öğretmenin aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A
252
B
258
C
280
D
294
blank

Şekildeki sayı doğrusunda bütün tamsayıların arası dört eş parçaya ayrılmıştır. Sayı doğrusu üzerinde A noktasında bulunan “Çekirge Mobilo” önce B’ye, sonra sırayla C ve D noktalarına sıçrıyor.

Buna göre çekirgenin bulunduğu bu dört noktadaki sayıların toplamının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A
(7 . 10⁻¹) + (5 . 10⁻²)
B
(1 . 10⁰) + (2 . 10⁻¹) + (5 . 10⁻²)
C
(2 . 10⁰) + (2 . 10⁻¹) + (5 . 10⁻²)
D
(2 . 10⁰) + (7 . 10⁻¹) + (5 . 10⁻²)
blank

Yukarıdaki şekiller içindeki sayılar belirli kurala göre dizilmiştir.

Buna göre yukarıdaki kare içerisine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

blank  
A
B
C
D
blank

Bir kırtasiye dikkat çekmek amacıyla şekildeki gibi iki tabela hazırlamış ve kırtasiyenin girişine astırmıştır. Tabelalar şekildeki gibi yanmaya başlıyor ve her saniyenin sonunda A tabelasındaki sayı 2 katına çıkıyor, B tabelasındaki sayı yarıya düşüyor.

Buna göre kaç saniye sonra A tabelasında yazan sayı, B tabelasında yazan sayının 16 katı olur?


A
7
B
6
C
5
D
4
blank

Yaşar Usta 1 kg’ını 3 TL’ye aldığı 60 kg pirinç ile 1 kg’ını 2 TL’ye aldığı 54 kg bulguru birbirine karıştırmadan eşit hacime sahip paketlere, paket sayısı en az olacak şekilde dolduracaktır.

Pirinçlerin bir paketini 25 TL’ye, bulguların bir paketini 15 TL’ye satarsa bütün paketler satıldığında kaç TL kâr elde eder?


A
90
B
97
C
112
D
136

Asiye’nin şekildeki gibi 60 cm yüksekliğinde komidini vardır. Komidinin A ve C çekmecelerinin yükseklikleri √¯5'er cm'dir.

blank

Buna göre B çekmecesinin yüksekliği cm cinsinden hangi iki tamsayı arasındadır?


A
41 ile 42
B
42 ile 43
C
43 ile 44
D
44 ile 45

Ali, çeşmeden kovayla evine su taşımaktadır. Kovaya 60 √¯2 su koyuyor. Fakat eve getirirken kovayı salladığı için kovadaki suyun % 20’si dökülüyor. Kovada kalan suyu ablası Merve, eşit hacimli şişelere tam dolu olacak şekilde dolduruyor ve dolaba koyuyor.

Buna göre Merve’nin dolaba koyduğu şişelerin hacmi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A
3√¯2
B
4√¯2
C
5√¯2
D
6√¯2

Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2πr'dir.

blank

Hülya Hanım’ın kendine ait daire şeklinde bahçesi vardır. Bu bahçesine şekildeki gibi, bahçenin merkezinden 3 metre ve yine bahçe merkezinden 8 metre uzaklıkta olacak şekilde daire biçiminde çizgiler çiziyor. Bu çizgilerin üzerine, birbirine eşit ve en büyük aralıklarla ağaç dikiyor.

Buna göre dikeceği toplam ağaç sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir? (π=3)


A
6
B
11
C
17
D
22
blank

4 m boyundaki ticari araçlar ile 8 m boyundaki otobüsler sınır kapısının farklı girişlerini kullanmaktadır. Ticari araç ve otobüslerin her birine girişe en yakın olana 1 numara verilmek koşuluyla yukarıdaki resimdeki gibi numaralar verilecektir. Uzunluğu 400’er m’den kısa olan bu iki kuyruk aynı noktada son bulmaktadır.

Bu kuyruklarda 8 ve 8’in katı numaralara sahip taşıtlara harita hediye edileceğine göre en fazla kaç araç hediye almaya hak kazanır?


A
12
B
14
C
16
D
19
blank

Üç farklı GSM şirketinin, müşterilerin telefon abonesi olması durumunda talep edeceği ücret yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bunlardan farklı olarak B şirketi tarifedeki 500 dakikanın bitmesi durumunda otomatik olarak 50 dakika verip √¯6,25 TL ücret almakta ve her yeni 50 dakika için √¯6,25 TL ek ücret eklenmeye devam etmektedir.

Efraim Bey A, Şefika hanım B, kızları Zeren ise C GSM şirketinin abonesi olup yukarıdaki tabloda verilen süreler kadar görüşme yaptığına göre üçünün toplam telefon faturası aşağıdakilerden hangisidir?


A
90
B
98
C
102
D
116