LGS Matematik 2. Deneme Sınavı Çöz

Süre:
2020 model yeni bir bilgasayar alan Cihan, bilgisayarındaki verilerin çalınmasını önlemek için bilgisayarına
bir flifre belirliyor. Belirlediği flifreyi unutmamak için 2020 sayısının asal çarpanlarının sadece kuvvetlerini
küçükten büyüğe doğru sıralıyor.
Buna göre, Cihan bilgisayarına hangi flifreyi koymuştur?

A
12
B
211
C
122
D
111
Hakkı Bey dört çocuğuna bir miktar misketi eşit şekilde
paylaştırılmıştır. Çocuklar ellerindeki misket sayılarıyla
ilgili flu bilgileri veriyor.
Hakkı Bey çocuklar›na 230 dan fazla misket dağıttına göre, her bir çocuğa düşen misket sayısı en az
kaçtır?

A
60
B
66
C
68
D
72
a ≠ 0 olmak üzere, (aˣ)ʸ = aˣʸ
Aynı doğrultuda bulunan; Eylül, Begüm ve Berru'nun
aralarında kaç metre olduğu ve Berru'nun da önlerinde
bulunan Tümay Anadolu Lisesi'ne kaç metre mesafede
olduğu aşağıdaki şekilde verilmiştir.
blank
Bu kişilerden Begüm 3⁸ metre, Eylül 3⁷ metre, Berru 3⁸
metre okula doğru yürümüşlerdir.
Buna göre, son durumda okula yakınlıklarına göre
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Begüm - Eylül - Berru
B
Begüm - Berru - Eylül
C
Eylül - Begüm - Berru
D
Berru - Begüm - Eylül

Bir sayının her bir basamağındaki rakamın, sayının basamak sayısı kadar kuvvetinin alınarak toplanması sonucu elde edilen toplam, ilk sayıya eşitse bu sayıya "Armstrong sayısı›" denir.

Örneğin; 153 = 1³ + 5³ + 3³ = 1 + 125 + 27 = 153 olduğundan 153 bir Armstrong sayısıdır.

Buna göre, üç basamaklı 3 x 1 sayısı ve 4y7 sayısı birer Armstrong sayısı ise x + y toplamı kaçtır?


A
0
B
3
C
5
D
7
blank

Yarıçap uzunluğu r olan çemberin çevresi 2πr ile hesaplanır.

Yukarıdaki oyuncak bisikletin ön ve arka tekerleğinin yarıçapları verilmiştir.

Buna göre, arka tekerlek iki tam tur attığında ön tekerlek kaç tur atar? (π = 3 alınız.)


A
15
B
12
C
10
D
5
blank

Zeminden 256 cm yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında bulunduğu yüksekliğin karekökü kadar yükselmektedir.

Buna göre, top yere kaçıncı çarpmasında dikeyde aldığı yol 300 cm olur?


A
2
B
3
C
4
D
5
blank

Marangoz Hasan Usta I. şekilde verilen özdeş 6 tahta ile raf aralıkları eşit olan II. şekildeki kitaplığı yapıyor.

Buna göre, bu kitaplığa dik bir şekilde yerleştirilecek bir kitabın yüksekliği en çok kaç birim olabilir?


A
3√¯2
B
4√¯2
C
5√¯2
D
6√¯2

Aşağıdaki grafikte bir mağazada bir günde satılan ayakkabıların numaralarına göre dağılımı verilmiştir.

blank

38, 42 ve 44 numaralı ayakkabı satışlarının %90'ı erkek ayakkabısı olduğuna göre, bu erkek ayakkabılarının sayısı kaçtır?


A
35
B
40
C
45
D
50
blank

2020 yılında üretilen toplam 4800 adet A, B, C ve D marka buzdolaplarının üretim miktarlarının dağılımı, yukarıdaki dairesel grafikte verilmiştir.

• Üretilen A marka buzdolabı sayısı, B marka buzdolabı sayısından 400 fazladır.

• Üretilen D marka buzdolabı sayısı C marka buzdolabı sayısının 2 katından 200 fazladır.

Buna göre, 2020 yılında C marka buzdolabından kaç tane üretilmiştir?


A
350
B
600
C
650
D
800
blank

İçerisinde 50 TL, 100 TL ve 200 TL banknotların bulunduğu bir para çantasında toplam 150 adet banknot bulunmaktadır. Para çantasındaki 50 TL, 100 TL ve 200 TL banknotların toplam para değerleri birbirine eşittir.

Buna göre, para çantasından rastgele alınan bir banknotun 100 TL olma olasılığı kaçtır?

blank
A
B
C
D
blank

Yukarıda cebir karoları ile modellemesi verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
4x² + 8x + 3
B
2x² + 8x + 3
C
4x² + 3x + 8
D
2x² + 3x + 3
blank

Kenar uzunlukları 4x birim ve 25x birim olan dikdörtgensel bahçenin içine kısa kenarlardan ikişer birim uzun kenarlardan üçer birem uzaklıkta bir havuz yapılmıştır.

Buna göre, bu havuzun kapladığı alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
100x² – 166x + 24
B
100x² + 16x + 24
C
25x² – 166x – 24
D
4x² + 16x + 64
blank

Yarıçapı r olan dairesel bölgenin alan› πr2 ile hesaplanır.

Yukarıda bir kenarı 2x + 4 birim olan karenin içerisine kenarlara teğet olacak şekilde O merkezli çember çiziliyor.

Buna göre, mavi boyalı bölgelerin alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3 alınız.)


A
4x² + 16x + 16
B
3x² + 12x + 12
C
x² + 16x + 12
D
x² + 4x + 4
blank

Yukarıdaki grafik bir evin elektrik kullanım süresi ile fatura tutarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Buna göre, bu evde 30 saat elektrik kullanımı yapılmış olsaydı fatura tutarı kaç TL olurdu?


A
60
B
65
C
70
D
75

Gülsüm ve Hale'nin toplam 240 TL vardır.

Gülsüm Hale'ye 20 TL verirse Gülsümün parası Hale'nin parasının 2 katı olacağına göre, Gülsüm'ün başlangıçtaki parası kaç TL dir?


A
60
B
100
C
180
D
200
blank

Yukarıda bir terazinin görünümü verilmiştir. Bu terazinin eğimi blankolduğuna göre, |AB| noktaları arası x kaç santimetredir?


A
50
B
65
C
120
D
150
blank

İlknur hanım manavdan 4 kg portakal ve tanesi 6 TL ile 11 TL arası değişen kavunlardan 4 tane alarak manava 210 TL veriyor.

Manav para üzeri olarak 130 TL verdiğine göre, portakalların 1 kilogramının fiyatı TL cinsinden hangi aralıkta olabilir?


A
6 < P < 11
B
8 < P < 13
C
9 < P < 14
D
10 < P < 13
blank

2x metre yükseklikten bırakılan bir top yere çarptıktan sonra bırakıldığı yüksekliğin blankünden 2 metre yükseğe zıplayabiliyor.

Bu top en fazla 8 metre zıplayabildiğine göre, x en çok kaçtır?


A
9
B
8
C
7
D
6
blank

Yukarıda bir ABC üçgeninin B köflesi II. adımda [AC] kenarı üzerine katlanmaktadır. Üçgen tekrar açılarak kat izi D ile birleştirilmiştir.

Buna göre, bu işlemlerde aşağıdakilerden hangisinin inşası yapılmıştır?


A
Üçgen olma inşası
B
Kenarortay inşası
C
Yükseklik inşası
D
Açıortay inşası
blank

Şekilde bir karıncanın şekerlere olan uzaklıkları verilmiştir.

I. şeker ile III. şeker arasındaki mesafe 25 m olduğuna göre, karıncanın III. şekere olan uzaklığı x kaç metredir?


A
5
B
10
C
15
D
20