LGS Matematik 4. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

16 sayısı sıfırdan farklı kaç tane rakamla aralarında asaldır?


A
3
B
4
C
5
D
6

Şamil bilyelerini 4 er, 5 er ve 6 şar saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Şamil’in bilyeleri 200 den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır?


A
203
B
243
C
303
D
363

Aşağıdaki tabloda Ali’nin oynamış olduğu aralarında asal oyunu görülmektedir. Ali tablonun sağ üst köşesinden başlayarak sadece yatay ve dikey aralarında asal sayıların bulunduğu karelerde ilerlemiş ve aralarında asal olarak ilerleyebileceği sayı kalmayınca 8’in bulunduğu kareden çıkmıştır.

Ali aynı oyunu aşağıdaki tabloda oynasaydı hangi sayının bulunduğu kareden çıkardır?


A
11
B
12
C
13
D
15

a bir sayma sayısıdır. Buna göre, EKOK(a, 24) = 72 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A
9
B
18
C
36
D
48

Bursa’da üretilen ipek eşarplar kutulara konulduktan sonra TIR’ların taşıyacağı turuncu ya da beyaz konteynerlere boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki düzende yerleştirilmiş ve TIR’lar İstanbul - Harem Limanı’na doğru yola çıkmıştır.

blank

İstanbul - Harem Limanı’nda uluslararası taşımacılık yapan bir gemiye bu konteynerler aşağıdaki gibi yüklenmiştir.

blank

Buna göre, gemiye kaç kutu eşarp yüklendiğini belirten sayının üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


A
2¹⁷
B
2¹⁹
C
2²¹
D
2²³

Vedat ondalık gösterimlerin farklı şekillerde gösterilebileceğini anlatmak için aşağıdaki şemayı çizmiş ve 0,28 - 10⁴ ifadesini farklı şekillerde göstermeye çalışmıştır.

blank

Buna göre, Vedat’ın hangi bölümlere yazdığı ondalık gösterim ortada yazan ondalık gösterimle aynı değildir?


A
Yalnız I
B
I ve IV
C
III ve IV
D
Yalnız IV

Furkan alanı 250 br² olan dikdörtgen biçimindeki bir kartondan kenar uzunlukları birer doğal sayı olacak şekilde iki farklı kare çizerek kesip çıkarıyor ve geriye kalan 105 br² büyüklüğündeki karton parçasını ise atıyor. Buna göre ilk başta oluşturulan karelerden büyük olanın çevresi kaç birimdir?


A
32
B
36
C
40
D
44

blank

Resimde verilen ve yüzeyi kareye benzeyen Karegöl’ün yüzölçümü 2,25 kilometrekare olduğuna göre, gölün çevre uzunluğu yaklaşık kaç kilometredir?


A
5,4
B
5,7
C
6
D
6,3

a ve b birer tamsayı ve a 1’den farklı olmak üzere; √(770.K) sayısı a√b şeklinde yazılamadığına göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
2
B
3
C
5
D
7

√243 = a√b eşitliğinde a ve b tamsayı olmak üzere, a+b ifadesinin en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır?


A
12
B
22
C
232
D
242

Aşağıda karenin içerisine en az iki basamaklı herhangi bir sayı yazıldığında elde edilecek sonuçlar verilmiştir.

blank

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

blank


A
B
C
D

Bir inşaat şirketi; içinde A tipi (1+1), B tipi (2+1), C tipi (3+1) ve D tipi (4+1) dairelerin bulunduğu 2400 dairelik bir inşaat projesi yapmıştır.

Bu dairelerin türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

blank

Bu projede üretilen dairelerin 1100 tanesi proje aşamasında satılmıştır.

Satılan dairelerin türlerine göre yüzdelik dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

blank

Buna göre, yapılan D tipi darelerin yüzde kaçı satılmıştır?


A
40
B
45
C
50
D
55

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A
Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının tek olma olasığı ile asal olma olasığı eş olasılıklıdır.
B
Bir olayın olma olasığı ile olmama olasığı her zaman eş olasılıklıdır.
C
Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının tek olma olasığı ile çift olma olasığı eş olasılıklıdır.
D
Olasılık değeri 1/3 den büyük 1 den küçük olan olaylar olması muhtemel bir olaydır.

blank

Aşağıdaki sütun grafiğinde, bir okulun 8. sınıflarındaki öğrenci sayıları gösterilmiştir.

blank

Bu okulun 8. sınıflarında ortalama 30 öğrenci olduğuna göre, 8. sınıflardan seçilen bir öğrencinin 8-D sınıfındaki bir öğrenci olma olasılığı kaçtır?

blank


A
B
C
D

Adana’dan Erzincan’a gidip dönecek olan Yıldırım’ın istediği tarihlerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir.

blank

Yıldırım, yukarıda verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş biletlerini alıyor.

Buna göre, Yıldırım’ın uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır?


A
3
B
4
C
5
D
6

Bir kelimeyi meydana getiren 6 harf eşit özellikteki kartlara yazılarak bir kutuya konuluyor.

Kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazılı harfin;

→  olma olasılığı, blank olma olasılığından büyüktür.

→  olma olasılığı, blank olma olasılığından büyüktür.

→  olma olasılığı, blank olma olasılığından büyüktür.

 , blank ve blank kelimeyi oluşturan harfleri temsil etmek üzere aşağıdakilerden hangisi bu kelime olabilir?


A
AKYAKA
B
BECERİ
C
GECECİ
D
TENEKE

Masa üzerinde yer alan ve kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki kâğıdın aşağıdaki gibi x cm’lik kısmı içe doğru katlanıyor.

blank

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A
Katlanan kısmın alanı 10x cm² dir.
B
Katlama işleminden sonra kâğıdın masada kapladığı alan (100 - 10x) cm² olmuştur.
C
Katlama işleminden sonra kâğıdın masada kapladığı alan 20x cm² azalmıştır.
D
Kâğıdın tek kat olan kısmının cm² cinsinden alanı 20 ⋅ (5 - x) şeklinde çarpanlarına ayrılır.

Üzerinde 1’den 60’a kadar numaralar olan toplar boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun 60’ın çarpanı olmama olasılığı kaçtır?


A
1/5
B
4/5
C
11/60
D
3/4

Cenk 2,3,5 rakamları ile iki basamaklı tüm sayıları yazıyor. Cenk‘in asal sayı yazma olasılığı kaçtır?


A
1/2
B
1/3
C
1/4
D
1/6

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kenar uzunlukları (4a – 1) cm ve (2a + 1) cm olan kırmızı renkli dikdörtgen biçimindeki saydam kağıt , kenar uzunlukları (6a + 4) cm ve 9a cm olan sarı renkli dikdörtgen biçimindeki saydam kağıdın (3a + 2) cm solunda durmaktadır.

blank

Kırmızı renkli dikdörtgen sağa doğru (5a + 1) cm ötelenerek sarı renkli dikdörtgenin üzerine gelmiştir.

Üst üste gelen kırmızı ve sarı renkli saydam kağıtlar turuncu renkte göründüğüne göre, son durumda kaç cm² turuncu renkli bölge görünür?


A
(2a – 1)²
B
(2a + 1)²
C
(2a)²-1
D
(2a)²+1