LGS Matematik 5. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

Aşağıda bir mutfak dolabının arasına bulunan uzunluğu 2,5 m’den kısa olan dikdörtgen biçimindeki boşluğa dizilecek alanı 200 cm² olan dikdörtgen fayans, alanı 100 cm² olan kare fayans ve daire biçimindeki fayanslar gösterilmiştir.

Fayanslar dizilecekleri bölümün 1.sırasına bir kare fayans, bir daire fayans, 2. sırasına ise bir dikdörtgen fayans, bir daire fayans olacak biçimde dizileceklerdir.

Dizim işleminden sonra fayans ile kaplanan bölümde daire biçiminde fayans kullanılmasından dolayı oluşan boş kısımların alanları toplamı en fazla kaç santimetrekare olur? (π=3 alınız)


A
400
B
500
C
550
D
575

Ümit Öğretmen, öğrencileri için üslü sayılarla ilgili bir etkinlik hazırlamıştır.Etkinlikte bir çarpma tablosu oluşturarak tabloda bulunan kutucuklara mavi renklerle üslü ifadeler yazmış bu sayıların yatayda ve düşeyde denk geldiği kutulara ise bu üslü ifadelerin çarpımlarını yazmıştır.

Ümit Öğretmen, etkinliği hazırladığı esnada içtiği kahvenin bardağını yanlışlıkla kağıdın üzerine dökmüştür ve bardağı kaldırdığında kağıt üzerinde oluşan görüntü ise aşağıda verilmiştir.

Buna göre tabloda kahve dökülen kutucuklarda yazan üslü ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?


A
8⁻²⁷
B
16⁻¹³
C
256⁻⁷
D
64⁻¹¹

blank

Esat Öğretmen 8/B sınıfında yaptığı yoklama sonucunda yoklama listesindeki;

• İlk 10 öğrencinin blank‘ sinin

• Sonraki 10 öğrencinin blank‘ nün

• Kalan öğrencilerin ise blank‘ nin derse gelmediğini görmüştür.

Esat Öğretmen, yoklama sonrası sınıfta olan öğrencilerinin isimlerini ayrı ayrı eş kağıtlara yazıp yanında olan kutunun içine atmış ve sorduğu sorulara cevap verecek öğrencileri kutudan rastgele seçeceğini söylemiştir.

Buna göre ilk soruya cevap verecek öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı en fazla kaç olabilir?

blank


A
B
C
D

İnternet sayfası tasarımcısı olan Cihan, bir internet sitesinin ana sayfasına aşağıdaki gibi bir haber ekranı tasarlıyor.

blank

Haber ekranı dikdörtgen şeklindedir ve haberler ekranı tamamen kaplamaktadır. Son haber ekranı, önceki tüm haberleri aynı anda ekranda gösteren dokuz eş dikdörtgen bölmeden oluşmaktadır.

Son haber ekranındaki en küçük bir bölmenin alanı (x²-9) cm² olduğuna göre, ilk haber ekranının çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade hangisidir?


A
9x
B
9x-8
C
12x-5
D
12x

Fatih'in, 1 Nisan'da telefonuda bulunan bir mesajlaşma uygulamasında, yönetici olduğu bazı gruplardaki katılımcı sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

blank

Uygulamadaki gruplarda 1 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar olan değişiklikler ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

blank

Fatih, 1 mayıs itibariyle gruplardaki erkek sayısının dağılımını, tüm gruplardaki erkek sayıları en fazla olacak şekilde daire grafiğinde göstermek isterse aşağıdaki grafiklerden hangisini oluşturmalıdır?

blank

 


A
B
C
D

blankYanda verilen silindir biçimindeki birbirine eş halkalar dörderli olarak üst üste sıralandığında zeminden yükseklikleri 16² cm oluyor.

Bir halkanın yüksekliği blankcm olduğuna ve hiç halka artmadığına göre kullanılan halka sayısı kaçtır?


A
2¹³
B
2¹¹
C
D
32³

Bilgi: Yarıçapı r olan çemberin çevresi 2.π.r formülüyle hesaplanır.

blank

Yarıçapları √48 cm olan iki eş kasnak birbirine gergin bir kayışla bağlanmıştır.

Toplam uzunluğu 44√3 cm olan kayışın üzerinde, D ve C noktalarının tam ortasında bir x noktası işaretlenmiştir.

Buna göre kasnaklardan bir tanesi saat yönünde 3 tam tur çevrildiğinde x noktası hangi iki nokta arasına denk gelir? (π=3 alınız)

 


A
A-B
B
B-C
C
C-D
D
D-A

blank

Eş odalardan oluşan bir sağlık ocağında doktorların odaları 2 m genişliğinde bir koridorun her iki tarafına şekildeki gibi sıralanmıştır.

Odaların kapıları tam karşılıklı olup, odalar kare şeklindedir. Her oda içeriden ölçüldüğünde bir kenarının uzunluğu 3 m ve duvarların kalınlıkları da 50 cm’dir.

A odasını doktor Ali, B odasını doktor Batu kullanmaktadır. İki doktorun da masaları odaların içinde ve oda kapılarının tam karşısında bulunmaktadır.

Buna göre, iki doktor masasında otururken aralarındaki mesafe metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A
2√3
B
5√3
C
4√5
D
3√10

blank

Aşağıda tüm yayınları saat cinsinden bir tam sayıya eşit olan bir TV kanalının Grafik 1’ de 24 saat içerisinde yaptığı yayın türlerinin dağılımı, Grafik 2’de ise hangi tür sporun ne kadar süre yayınlandığı gösterilmiştir.

Bu tv kanalında haber ve spor yayınlarının süreleri eşittir.

Yayınlanan spor programlarının süresinin spor branşlarına göre sıralaması;

Futbol > Bilardo > Kayak

şeklinde olduğuna göre bu kanalı açan bir kişinin herhangi bir zamanda bilardo yayınına denk gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda kısa kenar uzunlukları (x-2) cm uzun kenar uzunlukları sırası ile (x+5),(x+7) ve (x+10) cm olan dikdörtgen şeklinde 3 yapışkan bant verilmiştir.

blank

Bu bantlar beyazın üzerine kırmızı, kırmızının üzerine de siyah gelecek şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılarak alanı (3x²-12) cm2 olan bir dikdörtgen elde ediliyor.

(x-2)cm  blank

Yapıştırma işlemi sonunda şeritlerin üst üste gelen kısımlarında oluşan dikdörtgenler birbirine eşit olduğuna göre bu eş dikdörtgenlerden birinin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
6x-12
B
8x-16
C
9x-18
D
10x-20

Bir dosya paylaşım sitesi üyeleri içim tam indirme, misafir ziyaretçiler için demo indirme adı altında iki ayrı doysa indirme seçeneği sunmaktadır.

blank

Bu sitenin üyesi olan Fatih, bir dosyayı 256 saniyede indirebilmektedir. Buna göre, aynı dosyayı bu sitenin üyesi olmayan Esat kaç saniyede indirebilir?


A
2¹³
B
4⁷
C
8⁵
D
16⁴

Ceren'in bir günü aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Ceren'in Gün İçerisinde Yaptığı Aktiviteler

blank

Ceren ders çalışmaya ayırdığı sürenin %30'unda Matematik, %20'sinde Türkçe, %40'ında Fen Bilimleri ve %10'unda İngilizce dersine çalışmaktadır. Buna göre Ceren'in çalıştığı derslerin sürelerine göre dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

Geçmişte yaşayan uygarlıklar kendi çağlarına uygun çeşitli sayı sistemleri ve matematiksel yöntemler kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi de İnka uygarlığının kullandığı, Quipu (Kipu) adını verdikleri ip ve düğümleri kullanarak yaptıkları kayıt ve hesap sistemidir.

Aşağıda Quipu (Kipu) sayı sisteminde kullanılan düğümlere karşılık gelen rakamlar ve sayı sistemi gösterilmiştir.

blank

Örneğin yukarıda verilen Quipu(Kipu) sisteminde gösterilen sayı 103,241 dir. Bu sistemde düğüm olmayan basamak 0 (sıfır) ile gösterilir.

Buna göre çözümlenmiş hali 3.10⁻² + 2.10¹ + 1.10⁻³ + 4.10² olan sayının Quipu (Kipu) sayı sistemi ile gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda verilen demir korkuluk, uzunlukları √147 dm olan 13 adet birbirine eş dikdörtgen biçimindeki demir çubuğun birbirine monte edilmesiyle oluşmuştur.

blank

Korkuluk hazırlanırken yatay olarak monte edilen çubukların alt alta gelen bölümlerinin her birinin uzunluğu 3√3 dm'dir ve duvarın her iki yanında bulunan sütunların genişliği √48 dm olduğuna göre, bu duvarın sütunlar ile birlikte toplam uzunluğu kaç desimetredir?


A
39√3
B
40√3
C
41√3
D
43√3

Aşağıda uzun kenar uzunluğu a br, kısa kenar uzunluğu b br olan dikdörtgen biçimindeki 6 adet yapışkan bant ve bu bantların yapıştırılacağı dikdörtgen biçiminde beyaz bir kağıt gösterilmiştir.

blank

Buna göre kullanılan beyaz kağıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
4a² + 4ab + b²
B
4a² - b²
C
6a² + 12ab + 6b²
D
6a² + 6ba²

Covid-19 virüs salgınıyla hayatımıza giren cerrahi maskeleri evlerimizde çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Aşağıda uzun kenarı 26 cm olan bir kumaş parçası kullanarak nasıl maske yapabilceğimiz anlatılmıştır.

blank

26 cm uzunluğundaki kumaş parçası Şekil I‘de gösterildiği gibi 5, 2, 5, 2, 5, 2 ve 5 cm'lik bölümleri işaretlenir. Daha sonra en alt kısmından başlanarak kumaşın 2 cm’lik kısımları Şekil II’de gösterildiği gibi 5 cm’lik kısımların üzerine katlanılır daha sonra şekil III’deki gibi iğneler yardımı ile sabitlenir ve Şekil IV ‘deki gibi dikilerek dikdörtgen biçiminde bir maske elde edilir.

blank

Buna göre yukarıda ölçüleri ile verilen dikdörtgen biçimindeki kumaş Şekil I’de verilen ölçülerle oranlı olacak bir şekilde maske yapıldığında maskenin ön yüzünün alanı kaç santimetrekare olur?


A
196
B
200
C
210
D
222

Aşağıda dikdörtgen biçiminde iki bölümden oluşan bir mutfak planı ölçüleri verilmiştir.

blank

Bu mutfağın zeminini birbirine eş kare biçiminde fayansları hiç parçalamadan ve zeminde hiç boşluk kalmayacak şekilde en az sayıda fayans kullanarak kaplamak isteyen Zahide Hanım, aşağıda verilen fayansların hangisini seçmelidir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda bir kuruyemişçide satılan eş büyüklükteki bazı çekirdeklerin gramlarına göre fiyatları verilmiştir.

Tuzsuz Ayçiçek Çekirdeği 100 gr 2 TL

Tuzlu Ayçiçek Çekirdeği 100 gr 3 TL

Tuzsuz Kabak Çekirdeği 100 gr 4 TL

Tuzlu Kabak Çekirdeği 100 gr 5 TL

Utku, 20 TL parasının tamamı ile bu kuruyemişçiden parasının;

• %25'i kadarı ile tuzsuz ayçiçeği çekirdeği

• %30'u kadarı ile tuzlu ayçiçeği çekirdeği

• %20'si kadarı ile tuzsuz kabak çekirdeği

• %25'i kadarı ile tuzlu kabak çekirdeği alıyor.

Kuruyemişçi bu çekirdeklerin hepsini bir kese kağıdının içerisine koyup karıştırıyor ve kese kağıdının ağzını tam kapatacağı sırada bir çekirdek kese kağıdından yere düşüyor.

Buna göre, kese kağıdından düşen çekirdeğin tuzlu kabak çekirdeği olma olasığı kaçtır?

blank


A
B
C
D

Sayılarla harfleri eşleştirerek oyun oynayan Mehmet, ilk olarak aşağıdaki karışık şekilde verilen kelime ve sayıları eşleştirmeye çalışıyor.

blank

Her bir harfin sayı karşılığını uygun bir şekilde bulduğunda "KAN" kelimesinin sayı değerini 521 olarak buluyor.

Daha sonra aşağıda verilen kelimelerle, her köklü sayı bir harfe denk gelecek şekilde sayıları rastgele yazıyor.

blank

Mehmet bu eşleştirmeden yola çıkarak "MESNEVİ" kelimesindeki harflerin toplamını kaç olarak bulur?


A
33√2
B
30√2
C
28√2
D
26√2

blank

Yukarıda bu 4 arkadaşın çektiği kağıtlar verildiğine göre oyunu kazanan oyuncu hangisidir?


A
Melis
B
Beren
C
Ela
D
Efe