LGS Matematik 6. Deneme Sınavı Çöz

Süre:

1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir.

Bu kartlardan biri ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir.

Mehmet bu kartlardan;

• Sadece 1 tane asal çarpanı olanları siyah kutuya,

• 2 tane asal çarpanı olanları mavi kutuya,

• 3 tane asal çarpanı olanları ise kırmızı kutuya atmıştır.

Son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır.

Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A
90
B
121
C
144
D
196

|a|, 1 veya 1’den büyük, 10’dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a · 10ⁿ gösterimi bilimsel gösterimdir.

Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. Yetişkin bir ağacın bir saatte ortalama 2,3 kg karbondioksit emilimi yaptığı bilinmektedir.

blank

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince 6 Kasım 2018 tarihinde “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor!” projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak 10 milyon fidan dikimi yapılmıştır.

Proje kapsamında dikilen 10 milyon fidanın tamamının yetişkinliğe erişmesi durumunda bir saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

(1 ton = 1000 kg)


A
2,3 · 10⁴
B
2,3 · 10⁵
C
2,3 · 10⁶
D
2,3 · 10⁷

Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değil ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır.

blank

Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur.

Örneğin

A, 1. harf ve blank= olduğundan 1 diye,

L, 15. harf ve blank'in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye,

İ, 12. harf ve blank'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından

ALİ ismi 143 olarak kodlanır.

Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir?


A
12435
B
13425
C
13452
D
14235

Bir matematik öğretmeni, bir manavın günlük sattığı meyve miktarlarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir.

Bu sınıftaki öğrencilerden Hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği, Zeynep ise tüm meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir.

blank

Buna göre bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır?


A
18
B
30
C
45
D
60

blank

Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan blankdm, bordo tahtadan ise blank dm uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır.

blank

Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır?


A
6
B
7
C
8
D
9

blank

Ahmet, Burcu ve Emine’nin de içinde olduğu bir grup sporcu yarıyıl tatilinde Antalya’ya kampa gitmiştir. Kalacakları otelde tek numaralı odalar deniz, çift numaralı odalar kara manzaralıdır.

blank

Otele erken giriş yapan Burcu ve Emine aynı katta bulunan deniz manzaralı farklı odalara yerleşmişlerdir. Daha sonra gelen Ahmet ise deniz manzaralı odalar dolu olduğundan Burcu ve Emine ile aynı katta bulunan tamamı boş olan kara manzaralı odalardan birine rastgele yerleşmiştir.

Ahmet’in odasının Burcu’nun veya Emine’nin odasının tam karşısında olmama olasılığı kaçtır?

blank


A
B
C
D

a ≠ 0 ve n, m tam sayı olmak üzere blank şeklinde yazılır.

blank

Matematik öğretmeni; Elif’e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir.

Buna göre Elif’in oluşturması gereken yapboz modeli aşağıdakilerden hangisidir?

blank


A
B
C
D

Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı; aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir.

blank

• Saksılar raflara birer birer dizilmiş; başta, sonda ve aralarda boşluk bırakılmamıştır.

• Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL arasındadır.

Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir?


A
120
B
180
C
240
D
300

a ≠ 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere blank'dir.

Elektronik cihazların bataryalarının depoladığı elektrik enerjisi miktarı mAh birimi ile gösterilir.

Aşağıda Güney’in tabletinin bataryası tam dolu iken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin 1 dakikada tükettiği elektrik enerjisi miktarları verilmiştir.

blank

Buna göre bu tabletin bataryasının tam dolu iken depoladığı elektrik enerjisi miktarı mAh cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?


A
2¹⁰
B
2¹¹
C
2¹²
D
2¹³

a, b, c birer doğal sayı olmak üzere

blank

blank

Alanı 200 cm² olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor.

blank

Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir?

blank


A
B
C
D

Aşağıda Ankara’daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

blank

Bu otobüs firması; her 90 dakikada bir İstanbul’a her 120 dakikada bir ise İzmir’e gidecek otobüs hareket ettirmektedir.

Buna göre bu otobüs firmasının 1 gün içinde kaç defa İstanbul’a ve İzmir’e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder?


A
2
B
3
C
4
D
5

blank

Aşağıdaki görselde Yıldızlar futbol takımının bir maçtaki kadrosu verilmiştir.

blank

Bu maça ilk 11’de başlayan futbolculardan 3’ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcuları arasından rastgele seçilen biri ile röportaj yapılacaktır.

Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır?

blank


A
B
C
D

Bir konfeksiyon atölyesinde mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir.

Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir.

blank

Atölyede mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup, defolu kazak sayısı, defolu pantolon sayısına eşittir.

Buna göre atölyede mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur?


A
105
B
90
C
75
D
60

a, b, c birer doğal sayı olmak üzere blank

blank

Yanda, bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan üç sporcunun derece kürsülerine çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir.

Bu derece kürsüsünde yer alan 1, 2 ve 3 sayılarının yazılı olduğu kare şeklindeki yüzeylerin alanları sırasıyla 980 cm², 720 cm² ve 405 cm² dir.

Buna göre 1. ve 3. olan sporcular arasındaki boy farkı, 1. ve 2. olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır?

 


A
2
B
2,5
C
3
D
3,5

Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli verilmiştir.

blank

Buna göre, bu tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı, desimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?


A
6(x² – 4x + 4)
B
6(x² – 5x + 6)
C
9(x²– 4x + 4)
D
9(x²– 5x + 6)

Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim çözümlemelerinde, 10’un tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir.

Bülent Öğretmen bir sınıfa eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesinde bulunan gram cinsinden yağ miktarlarını yazmıştır.

blank

Bülent Öğretmen öğrencilerine;
“Hangi gofretten almak istiyorsanız o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kâğıda yazıp bana verin. Herkese, çözümlemesini doğru olarak yazdıkları gofretlerden 1’er tane vereceğim.” der.

Aşağıda öğrencilerin verdiği cevaplar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

• 9 öğrenci: 2 . 10⁰ + 4 . 10⁻¹ + 3 . 10⁻²

• 8 öğrenci: 2 . 10⁰ + 4 . 10⁻² + 3 . 10⁻³

• 6 öğrenci: 2 . 10⁰ + 7 . 10⁻¹ + 2 . 10⁻²

• 7 öğrenci: 2 . 10⁰ + 7 . 10⁻¹ + 2 . 10⁻³

Bu cevaplara göre gofretleri dağıtan Bülent Öğretmen’de 13 tane bitter çikolatalı gofret kalmıştır.

Buna göre Bülent Öğretmen’de kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmıştır?


A
13
B
14
C
15
D
16

Bir veri grubundaki sayıların toplamının, gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir.

Sıfır atık projesi kapsamında israfın önlenmesi ve sokak hayvanlarına yiyecek sağlanması amacıyla bir üniversite yemekhanesinde yemek masalarının yanına atık yemek kutuları yerleştirilmiştir. Bu yemekhanede bir hafta boyunca günlere göre biriken atık miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik: Günlere Göre Biriken Atık Miktarı

blank

Bu yemekhanede hafta sonları günlük 500 kg, hafta içleri günlük 1000 kg yemek çıkmaktadır.

Buna göre

I. Pazartesi günü çıkan yemeklerin % 10’u atık yemeğe dönüşmüştür.

II. En çok yemek cumartesi günü tüketilmiştir.

III. Hafta boyunca günlük ortalama atık miktarı 90 kg olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III

10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 TL tutuyor.

blank

10 kişiden 4’ü meyve suyu, 2’si limonata, 1’i gazoz, diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır.

Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olması olasılığı nedir?

blank


A
B
C
D

Bir marangoz ustası, yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı 3’er tane tahta verir.

Aşağıda ustanın çıraklarına verdiği tahtaların uzunlukları verilmiştir.

blank

Usta, çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak, hiç parça artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek parça olan aşağıdaki gibi 1’er metre yüksekliğinde birer tane merdiven yapmalarını istiyor.

blank

Çıraklar kendilerine verilen tahtaların kalınlıklarını ve genişliklerini değiştirmeden ustalarının kendilerinden istediği gibi birer merdiven yaparlar.

Buna göre çırakların yaptığı merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Yanda bir spor kompleksinin krokisi verilmiştir.

Bu spor kompleksi kısa kenarının uzunluğu x metre, uzun kenarının uzunluğu y metre olan dikdörtgen şeklinde dört özdeş yürüyüş yolu, dikdörtgen şeklindeki birer voleybol, basketbol ve futbol sahası ile bir tenis kortundan oluşmaktadır.

blank

Buna göre bu spor kompleksinde basketbol sahası olarak ayrılan bölgenin metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A
x² – xy
B
y² – xy
C
x²– 2xy
D
y² – 2xy