LGS Türkçe Deneme Sınavı Çöz 2

Süre:

Anlamlar

a) Son verilmek, kesilmek

b) Çalışamaz, etkinliğini sürdüremez duruma getirilmek

c) Dışarı ile ilişiğini kesmek

Cümleler

I. Bütün uğraşları bir türlü sonuç vermedi ve dükkan kapandı

II. Tam eşlikten içeri adım atacakken kapı yüzüme kapandı.

III. insanlardan yorulduğum zaman rahat etmek için buraya kapanırım.

IV. Bu kadar tartışmak yeterli, söz de burada kapansın.

Yukarıdaki "kapanmak" sözcüğünün anlamları ile cümleler eşleştirildiğinde kaç numaralı sözcük dışarıda kalır?


A
I
B
II
C
III
D
IV

(I) Dün akflam gün bat›m›, hiç görmedi¤im bir güzellikteydi. (II) Pembe, turuncu bir buğu vardı gökte. (III) Hele mavnaların geçtiği Seine üzerinde gök öyle bir göründü ki, Grenelle Köprüsü'nde ürperdim. (IV) Bunun farkında olan kendinden geçen, tedirgin olan bir yüz yok... (V) Ama diye düşündüm, güzelliği bulmak için yolculuğa kalkar, uzaklara gider.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Tramvayda baktım; kimse, ama hiç kimse görmüyor bu güzelliği." cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


A
V
B
IV
C
III
D
II

İnkisar diyorum, ıstırap diyorum, gam diyorum, gussa diyorum. Siz Fransızca'dan ya da Batı dillerinden Türkçeye gelmiş stres kelimesiyle .......................... . Stres varken eski kelimeleri kullanma diyorsunuz.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin çıkışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
idare etmeye razısınız.
B
hayatınızı idame ettirmelisiniz.
C
yetinmeniz lazım.
D
ifade etmeyi onamışsınız.

Tiyatro, insan yaşamıyla birlikte baş döndürücü bir biçimde .......................... bir sanattır. İnsanların uzağa ayağını attığı bu çağda, tiyatro da .......................... araştırmalara ve bulgulara gitmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki sözlerden hangisi getirilmelidir?


A
ilerleyen - bazı yanlarda
B
devam eden - türlü taraflarda
C
gelişen - çeşitli yönlerden
D
giden - birçok alanda

Huzur romanı birtakım sorunların özellikle tartıldığı (I) (eleştirildiği), temel sorun Batı - Doğu çatışması biçiminde (II) (şeklinde) görüldüğü bir tarihsel dönem içinde gerçek bir huzursuzluğu (III) (sahici bir rahatsızlığı) yaşayan bir aydın kuşağın (IV) (yenilikçi neslin) kendilerince bir yeni bileşime varmak çabalarının çok belirgin olduğu bir roman.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?


A
IV
B
III
C
II
D
I

Bir kitapçıya giren Emre, Sümeyye, Şilan, Furkan, Oğuz adlı öğrenciler zevklerine göre kendilerine birer kitap alacaktır. Buna göre öğrencilerin sahip olduğu para miktarı ve kitapların türleri şunlardır: (Kitapların ücretleri yanında yazan miktardan başlamaktadır.)

Tüm bu bilgilere göre;

I. Ünlülerin yaşamını anlatan türe ilgisi olan Furkan istediği kitabı almıştır.

II. Sümeyye en fazla üç tür arasında seçim yapma şansına sahiptir.

III. Öğrencilerin hepsi birinin başından geçen ya da tanık olduğu olayların anlatıldığı kitap türü seçebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir?


A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III

Taç Mahal'i şöyle ayaküstü bir görüp geçmek yetmez. Onu güneş doğarken, öğleyin, akşamüstü, grup vakti ve özellikle ay ışığında göreceksiniz. Biz şanslı imişiz ki seferimiz dolunaya rastladı. ...

I. Öğle güneşinde göz kamaştıran beyazlığa dönerken tanıdık.

II. Bu aşk ateşinde ısınmış mermerler sabahleyin toz pembe bir renk alırmış, onu göremedik.

III. Grup vakti, inanamayacaksınız, o mermerler önce portakal rengine sonra eflatuna dönüştü.

Yukarıdaki metni olayların akış sırasına göre tamamlamak için numaralanmış cümleler, hangi seçenekteki gibi sıralanmalıdır?


A
III - I - II
B
II - I - III
C
I - II - III
D
II - III - I

Yukarıdaki öğrencilerin söyledikleri atasözlerinde boş bırakılan yerlerden hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmışltır?


A
Ayşe
B
Cem
C
Mahmut
D
Aleyna

Şairlerin, yalnız sözüne sadık kalmayan, yüz verip arkasını getiremeyen sevgililere darıldığını sanıyorsanız aldanırsınız. Sevmeleri, dostlukları nasıl anlıksa, nefretlerinin zembereği kolayca boşalıverir onların.

Yukarıdaki cümlelerin yüklemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A
Geçişli - Etken
B
Geçişsiz - Etken
C
Geçişli - Edilgen
D
Geçişsiz - Edilgen

"Ayça, bugün sempozyumda konuştu." cümlesindeki "konuştu" sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. "Bugün sempozyumda konuştuğu konu hakkında iyi bilgi toplamış." cümlesinde ise "konuştuğu" sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat fiildir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?


A
O, benimle gelmek istemiyormuş.
B
İnsanın okudukça okuyası geliyor kitabı.
C
Üzüntü paylaşıldığında azalır.
D
Felaket, tek kişiye gelirse etkisi artar.

"Gülün dikenleri var diye yerineceğine, dikenin gülleri açmasına sevinmelisin." cümlesi, "sevinmelisin" yüklemi fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesi, yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine göre kurallı cümle, fiilimsi olduğu için yapısına göre girişlik birleşik cümledir.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi kurallı ve girişik birleşik bir fiil cümlesidir?


A
O, hayata her zaman olumlu baktı kötülerin de iyi yönlerini aradı.
B
Her işte bir hayır vardır, der annem her zaman.
C
Yapılan her işin, yaratılan her eserin insana yararlı olacağı inancıyla görülmesini isterdi.
D
Görüşemedik bir türlü, vakit bulmakta zorlanıyoruz çoğu şeye.

• Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

• Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

• İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgülün kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?


A
Bahçesinde kasımpatı, leylak, menekşe; kavak, gürgün, meşe gibi birçok bitki vardı.
B
Çocuk, tüm bu olanlara anlam veremiyor; etrafını şaşkın, korkulu dolu bakışlarıyla seyrediyordu.
C
Şiirimiz; ağır, süslü ve köklü bir geleneğe dayanır.
D
Çiftçi birçok ürün yetiştirdi: kavun, karpuz, elma; salatalık, biber, portakal, çay...

Çoğu dar kafalı ve cahil; miyop oldukları için gözlüklü, refah içinde olduklarından pembe ve sıhhatli olan bu insanlar, ..................... sorunlar hakkında cilt cilt uyutucu kitaplar yazmakla ömürlerini geçirirler.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A
dallanıp budaklanmış
B
incir çekirdeğini doldurmaz
C
akıl sır ermez
D
enine boyuna düşündüren

Yer yön bildiren sözcükler, özel isimden önce kullanılırsa büyük; sonra kullanırlarsa küçük yazılırlar. Ayrıca düşünce, tarz, medeniyet, politika vb. anlamlar bildirdiklerinde ilk harfleri büyük yazılır.

Bu açıklamaya göre;

I. Yarın Ankara'nın doğusunda kar beklenildiği ve akşam saatlerinde karın batı yönüne doğru ilerleyeceği bildirildi.

II. Arkadaşım Güney Amerika tatilinden yarın dönecek.

III. Osmanlılar 19. yy sonlarına doğru batıyı takip etmeye başladı.

cümlelerinin hangisi ya da hangilerinde yazım yanlışı vardır?


A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III

Neden böyle bir şey yapayım? Onun sanatçılığını önemsemeseydim, yönettiğim kitap dizisinin "Yaşayan Şairler ve Yazarlar" bölümünü, onu konu alan bir kitapla başlarmıydım? Ayrıca o kitabı, onu yakından tanıyan, seven, eğlenen bir yazarın hazırlamasını ister miydim?

Bu metin aşağıdaki sorularda hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?


A
Niçin bu sanatçının bir değer taşımadığını, ciddiye alınamayacağını belirtiniz?
B
Değerli bulduğunuz sanatçıları niçin yaşayanlarla sınırladınız.
C
O sanatçı hakkında niçin kendi düşüncelerinizi açıkladınız.
D
Her önemsediğiniz sanatçı hakkında düşüncelerinizi dile getirir misiniz?

Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


A
Yazarlar, seçtikleri kahramanları dış dünyalarında yeniden biçimlendirerek sunduklarında başarılı sayılabilir.
B
Kendimize duyduğumuz saygıyı korumak için harcadığımız zaman, çevremizin saygısını kazanmak için harcadığımızdan çok daha azdır.
C
Yazarın eserinde Anadolu insanının içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ile buradaki tabiat şartlarının ağırlığı ortaya konmuştur.
D
Romanların inandırıcılığı, kişilerin gerçekliğinden değil, olayların günlük hayattakine benzemesinden kaynaklanıyor.

I. Yazısı ile okuyucularını yükseltmeyen yazar, ancak bir katiptir.

II. İnsan kolaylıkla yazabileceği sıradan bir yazıyı hiç yazmasa daha iyi olur.

III. Gerçek yazarlar yazdıklarıyla okuyucuların düşünce ufkunu genişletirler.

IV. Başarılı yazar, başka yazarların yazdıklarını kendine örnek alabilmiş yazardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?


A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
III ve V

18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ayşe, Büşra, Şeyda ve Mustafa bir marketten alışveriş yapmışlardır.

Bu kişilerin yaptıkları alışveriş ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Peynir alan zeytin almamıştır.

• Sucuk alan sosis almamıştır.

• Bal alan çikolata almamıştır.

• Domates alan salatalık almamıştır.

• Her ürün bir kişi tarafından bir defa alınabilir.

• Ayşe sucuk, Büşra Bal, Şeyda zeytin almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


A
Mustafa sosis almıştır.
B
Şeyda çikolata almıştır
C
Büşra çikolata almıştır
D
Ayşe peynir almıştır.

18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ayşe, Büşra, Şeyda ve Mustafa bir marketten alışveriş yapmışlardır.

Bu kişilerin yaptıkları alışveriş ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Peynir alan zeytin almamıştır.

• Sucuk alan sosis almamıştır.

• Bal alan çikolata almamıştır.

• Domates alan salatalık almamıştır.

• Her ürün bir kişi tarafından bir defa alınabilir.

• Ayşe sucuk, Büşra Bal, Şeyda zeytin almıştır.

Mustafa'nın domates ve sosis aldığı biliniyorsa Büşra aşağıdakilerden hangisini almış olabilir?


A
Peynir veya salatalık
B
Salatalık veya çikolata
C
Peynir veya zeytin
D
Sucuk veya salatalık

18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Ayşe, Büşra, Şeyda ve Mustafa bir marketten alışveriş yapmışlardır.

Bu kişilerin yaptıkları alışveriş ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Peynir alan zeytin almamıştır.

• Sucuk alan sosis almamıştır.

• Bal alan çikolata almamıştır.

• Domates alan salatalık almamıştır.

• Her ürün bir kişi tarafından bir defa alınabilir.

• Ayşe sucuk, Büşra Bal, Şeyda zeytin almıştır.

Şeyda'nın çikolata, Ayşe'nin de peynir aldğı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisini Mustafa almış olabilir?


A
Salatalık ve bal
B
Domates ve sosis
C
Sosis ve zeytin
D
Domates ve sucuk