LGS Türkçe Deneme Sınavı Çöz 5

Süre:

Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?


A
Kuş uçurmamak → Hiçbir şeyin veya kimsenin kaçmasına, geçmesine imkân vermemek.
B
Kuyruğuna basmak → Birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak.
C
Ayağı yerden kesilmek → Aşırı korkudan dolayı fazlasıyla heyecanlanmak.
D
Kaşla göz arasında → Kimsenin sezmesine imkân vermeyecek kadar kısa bir zaman içinde.

“Kapmak” sözcüğü hangi cümlede “ısırıp parçalamak” anlamında kullanılmıştır?


A
Elimdeki kalemi birdenbire kapmasın mı?
B
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
C
Dinlediği bir türküyü anında kapar.
D
Arka sıralardan bir sandalye kaptık.

“Sallamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

• Salıncaktaki çocuğu on dakika salladı.

• Cevapların hepsini sallamış.

• Sokaktan geçen adam bunlara ikişer tokat salladı.

• Yaptığı özgün sunumla tüm salonu sallamış.

• Bahçe düzenleme işini iki hafta sonraya salladım


A
2
B
3
C
4
D
5
İlim olmadan gelişim olamaz. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgilisi ol. Bunun için “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz!” sözünü ilke edin.

Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?


A
Tanık gösterme
B
Örnekleme
C
Tanımlama
D
Sayısal verilerden yararlanma

İnanmıyorum öldüğüne!

Her zaman seyahat ederdi

Gözümüzü yolda bırakmaz

Haftasına kalmadan döner

Şenlendirirdi soframızı

Türlü fıkralar naklederek

Hâlâ dönmediğine göre

Bu seferki seyahatinden

Kabahat yollarda olmalı

Ona kalsa böyle gecikmez

Sözünün üstüne gelirdi

Ne de olsa iyi adamdı

Bu şiirde, sözü edilen şairle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir?


A
Sözünün eri
B
Seyahati seven
C
Esprili
D
Yardımsever

Mısır “Nil’in Hediyesi” olarak bilinir. Bunun nedeni Sahra Çölü’nün doğu ucunda yer alan Mısır’ın, Nil Nehri olmasaydı tamamen yaşanamayan bir bölge olacak olmasından kaynaklıdır. Bu nehir sadece Mısır’a değil aynı zamanda kültür ve medeniyetin görkemli tarihine de hayat vermiştir. Nehir yaklaşık 6650 km uzunluğundadır. Birden fazla iklim bölgesinden geçerek Akdeniz’e dökülür. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri, Atbarah Nehri. Havzasında 11 ülke yer alır: Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kongo, Kenya, Uganda, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Sudan ve Mısır. Bu arada nehrin kenarında büyüdüğü bilinen papirüs bitkisi, Mısırlılar tarafından dünyadaki ilk kâğıdı hazırlamak için kullanıldı. Kısacası Nil nehri piramitlerin yapımında, taşımacılıkta kullanılmasından başka turizm, hayvan türlerinin doğal yaşam alanı, medeniyet gibi birçok konuda Mısır ve çevresine hayat vermiştir.

Bu metinde Nil Nehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A
Beslendiği kaynaklara
B
Uzunluğuna
C
Geçtiği ülkelere
D
Bölge üzerindeki etkisine
(7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.) (I) Gabriel Garcia Marquez 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştır. (II) “Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Mavi Köpeğin Gözleri” eserlerinden bazılarıdır. (III) Yazar “Yüzyıllık Yalnızlık”ta kendi çocukluğunu, ailesini işlemiştir. (IV) Yalnız bu kitabı okumak öyle kolay değil.

Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?


A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.

Metindeki altı çizili sözcük aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmıştır?


A
İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak.
B
İçine girmek, nüfuz etmek.
C
Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek.
D
Gidip gelmek

Bir koşu yarışmasına Arda, Bekir, Cemil, Çetin, Davut, Erdem ve Ferhat adlı öğrenciler katılmışlardır.

Öğrencilerin yarışma sonundaki sıralamalarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Ne Arda ne Bekir birinci olmuştur.

• Erdem 5. sırada bitirmiştir.

• Davut ile Erdem arasında iki yarışmacı vardır.

• Bekir ile Çetin art arda bitirmişlerdir.

• Cemil, Erdem’den hemen önce bitirmiştir.

Buna göre Ferhat yarışmada kaçıncı olmuştur?


A
1.
B
2.
C
3.
D
4.

Mete, Nermin, Olcay, Özge ve Pelin isimli öğrenciler Çanakkale veya Ankara gezisine katılmışlardır. Bu öğrencilerin katıldıkları gezilerle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Öğrencilerden üçü Çanakkale gezisine katılmıştır.

• Pelin ile Olcay aynı şehre gitmişlerdir.

• Mete ve Özge, Nermin’den farklı bir şehre gitmişlerdir.

Buna göre öğrencilerden hangisi Ankara gezisine katılmıştır?


A
Özge
B
Nermin
C
Pelin
D
Olcay

Dilimiz deyimler açısından oldukça zengindir. Birçok duruma uygun deyim dilimizin zenginliği olarak milli dağarcığımızda yerini almıştır. Peşini bırakmamak anlamında (I) - - - - deyimi, çok telaşlanmak anlamında (II) - - - - deyimi, çok sevinmek anlamında (III) - - - - deyimi birinin koruyuculuğu altına girmek anlamında (IV) - - - - deyimi bunlardan birkaçıdır.

Bu parçada yer alan boşluklara aşağıdaki deyimlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?


A
I. eteğinden ayrılmamak II. etekleri tutuşmak III. eteğine yapışmak IV. etekleri zil çalmak
B
I. eteğine yapışmak II. etekleri zil çalmak III. etekleri tutuşmak IV. eteğinden ayrılmamak
C
I. eteğinden ayrılmamak II. etekleri tutuşmak III. etekleri zil çalmak IV. eteğine yapışmak
D
I. eteğine yapışmak II. etekleri tutuşmak III. etekleri zil çalmak IV. eteğinden ayrılmamak

- Resmini yapmak.

- Çizgiler hâlinde belirtmek, desenini yapmak.

- Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek.

“Çizmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarının dışında kullanılmıştır?


A
O gün yine hayalimdeki evin krokisini çiziyordum.
B
Son hatasından sonra onun üstünü çizdim.
C
Ben sizi bir yazardan çok, insan olarak çizmek istiyorum.
D
Şu gereksiz iki kelimeyi de çiziniz.

Teknolojik altyapımızla şu an tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sunma imkânına sahibiz.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki bir sözcüğün eş anlamlısı vardır?


A
Projeyi tamamlamamızda katkısı büyük.
B
Elindeki olanakları iyi değerlendirmelisin.
C
Görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi.
D
Bu yıl hayli yağışlı bir ilkbahar geçiriyoruz.

Emine, Fatih, Gamze, Hasan ve Irmak, Karadeniz turuna katılmak için bilet ayırmıştır. Tur Antalya’dan başlayarak sırasıyla Burdur, Isparta, Konya ve Ankara illerinin belirlenmiş noktalarından yolcuları almaktadır.

Bu tura katılan kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:

• Her kişi farklı illerden otobüse binmiştir.

• Fatih ve Irmak'ın bindiği şehirler arasında iki şehir vardır.

• Emine, Hasan’dan bir önceki şehirden otobüse binmiştir.

• Gamze otobüse Antalya’dan binmemiştir.

Buna göre tura katılanlardan hangisi otobüse Isparta’dan binmiştir?


A
Emine
B
Gamze
C
Hasan
D
Irmak
Özne, cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan; nesne ise yapılan işten etkilenen öge durumundadır. “Eda, akşamları kitap okur.” cümlesinde okuma işini yapan “Eda”dır ve cümlenin öznesidir. Eda’nın okuma eyleminden etkilenense “kitap”tır ve cümlenin nesnesidir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir?


A
Öğretmen, derste ögeler konusunu anlattı.
B
Kardeşim evin ihtiyaçlarını almış.
C
Çocuk ağlayınca eline şeker verdiler.
D
Herkes ona güzel hediyeler almıştı

"Eleştirmenler her hafta bir yazarı mercek altına alıyorlar." cümlesindeki deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A
Her zaman olduğu gibi bugün de neşelisiniz.
B
Yeni filmleri sinemaseverlere tanıtmayı amaçlıyorum.
C
Daima insanların güzel yönlerini görmeye çalıştım.
D
Şirketin bütün gelir ve giderlerini etraflıca incelediler.

Kiraz toplamak - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa neden-sonuç ilgisi kurulmuş olur?


A
için köye gittik.
B
hepimizi yormuştu.
C
üzere ayağa kalktım.
D
gayesiyle bahçede toplandık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma /-me” eki farklı bir işleve sahiptir?


A
Herkesi küçük görmesi yüzünden bu hâle geldi.
B
Hikâye yazma işini çok seviyorum.
C
Tehlikeli yerlerde yüzme, diye uyardım.
D
Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


A
Üzerinde beyaz bir gömlek ve gri bir pantolon vardı.
B
Yazarın son kitabı aynı zamanda en iyi kitabıdır.
C
Yeşilırmak’ın geçtiği şehirlerden biri Amasya’dır.
D
Samsun, Karadeniz’in en kalabalık şehridir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?


A
Düğünde birçok fotoğraf çektik.
B
Biz de uzun süre evde kaldık.
C
Seni sadece ben anlarım.
D
Türkçeyi daha çok seviyorum.