LGS Türkçe Deneme Sınavı Çöz 6

Süre:

Gelgit olayı denizde günde iki kez meydana gelir ve ne zaman gerçekleşeceği önceden bilinebilir. Durum böyle olmasına rağmen gelgit olayını enerji elde etmek üzere kullanmak sanıldığı kadar kolay değildir. Hidroelektrik santrallerine benzer şekilde gelgit enerjisinde de akan su, türbinleri döndürerek bir jeneratörden elektrik elde edilmesini sağlar. Ancak gelgit enerjisinin en olumsuz yanı, akışın sürekli olmamasıdır. Bundan dolayı bu yolla elde edilen potansiyel enerji, nehir yataklarına kurulan hidroelektrik barajlardan elde edilen enerjinin yaklaşık yarısı kadardır. Üstelik inşaat ve kurulum maliyeti de aynıdır.

Bu metinde, gelgitten üretilen elektrik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A
Nehir yataklarına kurulan santrallere benzer bir işleyişinin olduğuna
B
Uzun süren bir yapım aşamasından sonra faaliyete geçirilebildiğine
C
Hidroelektrik barajlar kadar verimli olmadığına
D
Denizde meydana gelen akıntılardan yararlanıldığına

”Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı beşer.”

Aşağıdaki sanatlardan hangisi verilen dizelerde vardır?


A
Kinaye
B
İntak
C
Tariz
D
Mübalağa

“Ailesi Öykü’nün her istediğini yapıyor, bir dediğini iki etmiyordu. Öykü de yaptıklarıyla ailesinin beğenisini ve takdirini kazanarak onların gözüne girmeyi başarmıştı. Annesi, Öykü’nün kendilerinden habersiz yanlış davranışlarda bulunmayacağından, saman altından su yürütmeyeceğinden emindi. Öykü’nün ablası da Öykü’yü çok seviyordu, o doğduktan sonra kendi papucunun dama atılmasına bile ses çıkarmamıştı.”

Verilen paragraftaki hangi deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?


A
Saman altından su yürütmek
B
Göze girmek
C
Papucu dama atılmak
D
Bir dediğini iki etmemek

Bir eylemin gerçekleşme amacıyla verildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir. Örneğin "Bizler mutlu olalım diye palyaço ilginç hareketler yapıyor." cümlesinde "bizler mutlu olalım diye" ifadesi amaç, "palyaço ilginç hareketler yapıyor." ifadesi sonuç bildirir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki görsellerin hangisinde bir eylem gerçekleşme amacıyla birlikte verilmiştir?

Görsel Kaynak: TRT Belgesel


A
B
C
D

Tesadüfler sayesinde yaşıyoruz. Düşünsenize şu an hayatta olmamız bile tamamen bir tesadüf. Şu kapıdan çıktığımız an kafamıza saksı düşebilir. Sophocles'in (Sofokles) kafasına kaplumbağa düştüğü için öldüğünü biliyor muydunuz? Bu olaya gülümsüyoruz ama düşünsenize ne kadar da üzücü! Hayatımız pamuk ipliği gibi, kırıldı kırılacak. Saniyelerle yaşıyoruz. Hayatımızı sonlandıran ve değiştiren şeyler hep saniyeler aslında. Ama şu da bir gerçek ki bu hayatta hiçbir şey soluk alıp vermek kadar değerli değil.

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır?


A
Karşılaştırmaya
B
Örneklemeye
C
Benzetmeye
D
Tanımlamaya

• Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir emekli öğretmen, evindeki sobaya döşediği tesisat ile sıcak su kullanarak tüm evini ısıttı.

• Tesisatın maliyetinin 2 bin TL'yi aşmadığını söyleyen emekli öğretmen, bu sayede hem yakıttan hem de aile bütçesinden tasarruf ettiğini dile getirdi.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?


A
Evindeki sobaya döşediği tesisat ile evini ısıtan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir emekli öğretmen, bu sayede hem yakıttan hem de aile bütçesinden tasarruf ettiğini dile getirerek tesisat maliyetinin 2 bin TL'yi aşmadığını söyledi.
B
Evindeki sobaya döşediği tesisat ile sıcak su kullanarak tüm evini ısıtan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir emekli öğretmen, bu sayede hem yakıttan hem de aile bütçesinden tasarruf ettiğini dile getirerek tesisat maliyetinin 2 bin TL'yi aşmadığını söyledi.
C
Evindeki sobaya döşediği tesisat ile sıcak su kullanarak tüm evini ısıtan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir emekli öğretmen, bu sayede yakıttan tasarruf ettiğini dile getirerek tesisat maliyetinin 2 bin TL'yi aşmadığını söyledi.
D
Evindeki sobaya döşediği tesisat ile sıcak su kullanarak tüm evini ısıtan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir öğretmen bu sayede hem yakıttan hem de aile bütçesinden tasarruf ettiğini dile getirerek tesisat maliyetinin 2 bin TL'yi aşmadığını söyledi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?


A
İstanbullu bir yazar olduğunu bütün eserlerinde hissettiriyordu.
B
Haldun Taner’in kitaplarını okudukça dilimizin zenginliğini farkettim.
C
Yazarda İstanbul’u seyretmekten aldığı hazzı eserlerine işlemiş.
D
Taner, 1915’de Çemberlitaş civarında bir evde doğmuştur.

Dünyaca ünlü ressam Picasso’nun sanat yaşamı bazı dönemlere ayrılır. 1900’lerin başında mavi rengin hâkim olduğu resimler yaptığı için bu dönem, “Mavi Dönem” olarak adlandırılır. 1904’ten 1905’e kadarki dönemi “Pembe Dönem” veya “Sirk Dönemi” olarak bilinmektedir. Mavi renk pembeye dönmüş ve palyaçoların, sirk çalışanlarının resimlerini yapmaya başlamıştır. Bu tablolarda yer alan karakterler, insanların gözündeki eğlendirici rolleriyle çelişen ciddi bir görünüme sahiptir. Picasso, 1906’dan itibaren kübizm akımının ilk örneklerini verdiği tablolarıyla tanınmıştır. Kübizm akımının özelliklerinden biri resimlerin geometrik şekiller oluşturacak biçimde basitleştirilmesi ya da geometrik şekillere bölünmesidir. Bir diğeri ise üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu olarak aktarılmasıdır. Bu döneme ait en ünlü eserlerinden biri “Ağlayan Kadın” tablosudur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki tablolardan hangisi Picasso’ya ait değildir?


A
B
C
D

Bu bölümde anlatıcı() gerçekte ne yapmış olduğunu açıklar() Sonra sözünü şöyle sürdürür() İtiraf etmeliyim ki() kapıdan çıkarken onunla yüz yüze gelmek bende tam bir şok etkisi yarattı()

Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?


A
(,)(.)(:)(,)(.)
B
(;)(.)(;)(,)(…)
C
(,)(.)(.)(?)(.)
D
(,)(.)(-)(,)(…)

“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin, ölümü bekleyecektim; hırs, hiddet neyime gerekti. Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum, sonra tuttum öptüm. Yazmazsam deli olacaktım.”

Sait Faik Abasıyanık’ın yazma serüvenine ışık tutan yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A
Yazma Sanatı
B
Yazmanın Önemi
C
Yazma Tutkusu
D
Yazma Zorunluluğu

I. Nasıl ki şiir yazmak bir marifetse onu okumak ve anlamak da aynı ölçüde hüner ve ustalık ister.

II. Şiir yazmak düzyazı yazmaktan çok daha zor bir iştir çünkü az sözcükle çok şey anlatmak belli bir tecrübe gerektirir.

III. Ancak usta şairler, şiirde gizledikleri anlamları bir ipucu ile sezdirip şairle okuyucu arasında “ortaklaşa bir duygulanma dili” meydana getirebilir.

IV. Şiirde yoğun anlatım deneyim ile başarılır, bu yüzden yazma güçlüğü bakımından şiir ve düzyazı arasında tercih yapılacak olursa şiir öne çıkar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?


A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.

Bir kelime oyununda kişilerden, içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmektedir.

Bir kelimeden yola çıkılarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır:

Kutuların yer değiştirmesi zorunludur.

Kutulardaki harfler, kendi içinde yer değiştirebilir.

Örnek: blank

Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisindeki kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur?

blank


A
B
C
D

I

Üstümüze gece gündüz kol geren,

Bize güzel iyi günler gösteren,

Türk iline yeni baştan can veren

Kimdir diye sorarlarsa: Atatürk.

Yurdumuzu aydınlatan sabah

Faruk Nafiz Çamlıbel

II

Seni boydan boya sevmişim,

Ta Kars’a kadar Edirne’den.

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça övmüşüm.

Turgut Uyar

III

Söküğümü sen yamadın,

Sen gözetip sen kolladın,

Kalbimde yazılı adın,

Teşekkür ederim anne.

Bahattin Karakoç

IV

Bilmezler yalnız yasamayanlar,

Nasıl korku verir sessizlik insana;

İnsan nasıl konuşur kendisiyle;

Nasıl koşar aynalara,

Bir cana hasret,

Bilmezler.

O.Veli Kanık

Yukarıdaki şiirlerin ana duyguları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A
I Atatürk Sevgisi II Vatan Sevgisi III Anne Sevgisi IV Yalnızlık
B
I Yalnızlık II Atatürk Sevgisi III Anne Sevgisi IV Vatan Sevgisi
C
I Atatürk Sevgisi II Anne Sevgisi III Vatan Sevgisi IV Yalnızlık
D
I Vatan Sevgisi II Anne Sevgisi III Yalnızlık IV Atatürk Sevgisi

1. O, ekmeğini taştan çıkarırdı. (elde etmek, sağlamak)

2. Gömleğimdeki lekeyi çıkardım. (sonunu getirmek)

3.Hırkasını çıkarıp sandalyeye astı. (giysi, ayakkabı vb. vücuttan ayırmak)

4. Onun yalanını çıkardım. (bulmak, ortaya koymak)

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “çıkarmak” sözcüğü, parantez içinde verilen anlama uygun olarak kullanılmamıştır?


A
1
B
2
C
3
D
4

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2001 ve 2011 yılları arasında Türkiye’de sağlık alanında yapılan harcamalar her yıl artış göstermektedir. Toplam sağlık harcamasının kişi başına düşen millî gelire oranı ise 2002 yılında, bir önceki yıla göre artmış ancak 2006 yılına kadar bu oranda bir değişim olmamıştır. 2006 yılına gelindiğinde oran tekrar artmaya başlamıştır. 2007 yılında ise bir önceki yıla göre artan oran, 2010 yılına kadar bir değişiklik göstermemiştir. İlk kez 2010 yılında azalmaya başlayan bu oran 2011 yılında, 2001 yılındaki orandan daha düşük bir yüzdeye gerilemiştir.

Yapacağı bir sunum için yukarıdaki konuşma metnini hazırlayan Sıla, aşağıdaki grafiklerden hangisiyle sunumunu desteklemelidir?

blank


A
B
C
D

Evliya Çelebi’nin "Seyahatname"sinde ve Topkapı Sarayı’nın mutfak defterlerinde tarifi olan baklava, yüzyıllardır farklı şekillerde pişirilip misafirlere ikram ediliyor.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?


A
Yer tamlayıcısı
B
Zarf tamlayıcısı
C
Özne
D
Belirtili nesne

I. İnsanlık tarihinin ünlü kişileri üzerinde annelerinin etkisi büyük olmuştur. Büyük mucit Edison da annesinin etkisi altında çok kalmıştır. Edison, hemen hemen bütün başarısını ona borçludur.

II. Günün birinde Edison’un annesi çok ağır bir hastalığa tutuldu. Gece yarısı olmasına rağmen hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Doktor, ışık yetersizliğinden bu ameliyatı yapamayacağını söylemişti.

III. Küçük dâhi, canından çok sevdiği annesini mutlaka kurtarmak istiyordu. Annesi onun için kutsal bir varlıktı. Edison düşündü taşındı.

IV. Daha küçük yaşlarda annesinin etkisiyle okumaya, her şeyi öğrenmeye merak sarmıştı. Annesi, küçük Edison’un kimseye benzemediğini, ileride onu çok parlak başarıların beklediğini biliyordu.

V. Evdeki bütün aynaları topladı, komşu dükkândan da birkaç ayna getirdi. Oda inanılmayacak derecede aydınlanmıştı. Doktor ameliyatı yaptı, böylece Edison sevgili annesinin hayatını kurtardı.

VI. En sonunda, odanın her yanını aynalarla kaplarsa ışığın çoğalacağını, o zaman doktorun da ameliyatı yapmaya razı olacağını düşündü.

Numaralanmış parçalarla bir metin oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


A
I - VI - II - III - IV - V
B
I - IV - II - III - VI - V
C
II - III - IV - V - I - VI
D
I - IV - II - VI - III - V

“Her gün güncel konular ile ilgili görüşlerimi ayrıntıya inmeden köşemde okuyucuyla paylaşıyorum. Okuyucunun ilgisini çekebiliyorsam ne mutlu bana. Bu yazılarımda açık, anlaşılır olmaya gayret ediyorum. Yazdıklarımı inandırıcı kılayım diye bir endişem de yok. Benimkisi ele aldığım konu üzerine samimi fikirlerimi söylemek ve okuru düşündürmek.”

Okurla ilişkisini böyle tanımlayan bir yazar hangi türde yazı yazmaktadır?


A
Fıkra
B
Makale
C
Deneme
D
Sohbet

Oturduğu kaldırımın arkasında bulunan Sahaf Kemal, yine kendini içine bıraktığı kitapların birinde kaybolmuştu(I). Kitabın son sayfasını da bitirip kapağı özenle kapattı. Küçük bir tebessümle kitabın hissettirdiklerini düşünürken dışarıya baktı(II). Kaldırıma çökmüş genç adama takıldı gözleri. Sahaf Kemal yaşlılığına meydan okuyarak birden kalkardı hep (III). Yine o kalkışlarının birinden sonra kapının önüne çıktı. “Hayırdır genç adam, birine mi baktın?” dedi. Oktay duyuyor ama algılayamıyordu, sanki dü-şüncelerinden oluşan bir halat tutup bağlamıştı her yeri-ni (IV).

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?


A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.

blank

Yukarıdaki tabloda verilen tamgaların her biri farklı bir hayvan adını temsil etmektedir.

Buna göre tabloda yer alan tamgaların temsil ettiği hayvan adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

blank


A
B
C
D