3. Sınıf Matematik Toplama İşlemi 2

Süre:

A
B
C

A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
Bir fabrikada 236 erkek işçi ça-
lışmaktadır. Bu fabrikada çalışan
bayan işçiler erkeklerden 42
daha fazladır.
Fabrikada kaç işçi çalışmakta-
dır?

A
278
B
514
C
621
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
blank
A
B
C
Buse’nin 123 cevizi vardır.
Ahmet’in ise 136 cevizi vardır.
Buğra’nın cevizleri ise Buse ve
Ahmet’in cevzilerinin toplamı ka-
dardır.
Üçünün toplam kaç cevizi var-
dır?

A
518
B
419
C
259
Aralarında 4 yaş fark olan 3
kardeşten en küçüğü 14 yaşın-
dadır. Üçünün yaşları toplamı
kaçtır?

A
42
B
48
C
54