6. Sınıf Fen Bilimleri Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı (Test 1)

Süre:

Adrenalin •  •Kimyasal olayları düzenler.
Tiroksin •  •Kan şekerini yükseltir.
Glukagon •  •Metabolizmayı hızlandırır.

Yukarıda verilen hormonlar ve görevleri hangi seçenekteki gibi eşleştirilmelidir?

 


A
B
C
D

Burun ile ilgili;

- Kokusu alınacak maddenin gaz hale geçebilmesi gerekir.

- Uzun süre aynı kokuyu alamaz.

- Koku tanecikleri mukus içinde çözünür ve duyu almaçlarını uyarır.

- Koku almaçları yoğun olarak sarı bölgede bulunur.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?


A
1
B
2
C
3
D
4

1. Düşünme hayal kurma
2. İp üstünde yürümek
3. Duyu organlarının çalışması
4. Besinleri sindirmek
5. İsteğe bağlı hareketler
6. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi

Merkezi sinir sistemi yapı ve organlarına ait verdiği bilgilerle ilgili bir soru soran Mert Bey, öğrencilerinden 1, 3 ve 5 cevabını almış ve doğru kabul etmiştir.

Mert Bey’in sorduğu soru hangisi olabilir?


A
Beyinciğin kontrolünde hangi olaylar gerçekleşir?
B
Omurilik soğanı kontrolünde hangi olaylar gerçekleşir?
C
Omuriliğin kontrolünde hangi olaylar gerçekleşir.
D
Beynin kontrolünde hangi olaylar gerçekleşir?

Duyu organlarımızdan göze ait rahatsızlıklar ve hastalık adları incelenip eşleştirme yapıldığında hangi hastalık adı açıkta kalır?


A
Şaşılık
B
Renk körlüğü
C
Miyop
D
Hipermetrop

I. Beyin ile vücudun bağlantısını sağlar.

II. Hareket ve denge merkezidir.

III. Çiğneme, yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma gibi olayları kontrol eder.

IV. Sistemlerimizin çalışmasını düzenler.

Omurilik soğanı ile ilgili olarak yukarıda bazı görevler verilmiştir. Bu görevler ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


A
Verilen görevlerin hepsi doğru yazılmıştır.
B
II numaralı görev yanlış yazılmıştır.
C
III numaralı görev yanlış yazılmıştır.
D
I numaralı görev yanlış yazılmıştır.

Böbrek üstü bezlerinden salgılanan Adrenalin hormonu ile ilgili olarak;

Az salgılandığında cücelik oluşur.
Elif

Vücuttaki kimyasal olayların düzenlenmesini sağlar.
Efe

Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizmayı hızlandırır.
Ece

Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?


A
Elif ve Ece
B
Efe ve Ece
C
Yalnız Ece
D
Efe, Ece ve Elif

blank

Organ bağışı belgesi alabilmek için başvuran İrem’in bazı şartları taşıması gerektiği söylenir.

Aşağıdaki şartlardan hangisi bu şartlardan değildir?


A
18 yaşından büyük olmak
B
Organ bağışlayacağını tanık huzurunda yazılı ve sözlü olarak belirtmek
C
Bağışladığı organları belgede işaretlemek
D
Bağış belgesini evinde saklamak

blank

Yukarıdaki tabloda bazı görevler, özellikler verilmiştir. Verilenlerden omuriliğin görevleri arasında yer alanlar kırmızı renge, beynin görevleri arasında yer alanlar mavi renge boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

blank


A
B
C
D

- Yarım daire kanalları ile işbirliği içerisinde çalışır.
- Kan basıncı ve vücut sıcaklığını düzenler.
- Dengeyi sağlar.
- Refleks olaylarını kontrol eder.

Yukarıdakilerden kaç tanesi beyinciğin görevlerindendir?


A
1
B
2
C
3
D
4

Dokunma organımız deridir. Derimizdeki duyu almaçları ile bazı özellikler algılanabilir.

Buna göre :

I. Su şişesinin soğuk olduğunu algılayabiliriz.

II. Cam masa yüzeyinin pürüzsüz olduğunu algılarız.

III. Sünger ve demir arasındaki sertlik farkını algılarız.

hangilerini derimizdeki almaçlar ile algılayabiliriz?


A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II

Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevini en iyi açıklar?


A
Besinlerin vücudumuzda kullanılabilmesi için değişikliğe uğratılmasını sağlamak
B
Atık ve fazla olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak
C
Farklı görevleri olan sistemlerin ve bu sistemleri oluşturan organların bütünlük içerisinde çalışmasını sağlamak
D
Besinlerin sindirilmesi için gerekli enzimlerin salgılanmasını sağlamak

Aşağıdaki hormonlardan hangisi panik veya heyecan hormonu olarak da adlandırılır?


A
Adrenalin
B
İnsülin
C
Glukagon
D
Tiroit