Test Çözme Teknikleri

Test Çözme Teknikleri

Test çözme teknikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin eğitim-öğretim hayatının bir sonraki aşamaya geçmelerine yardımcı olmak ve ilkokul öğrencilerini ortaokula, ortaokul öğrencilerini liseye geçiş sınavlarına ve en nihayetinde lise öğrencilerini mesleklerini seçecekleri üniversiteye giriş sınavlarına hazırlayan ve doğru yöntemlerle adaylara büyük bir katkı sağlayan yöntemlerdir. Bu yazımızda ilkokul, ortaokul ve lise için öğrencilere katkı sağlayacak test çözme tekniklerini paylaşacağız.

İlkokul öğrencileri için test çözme teknikleri…

İlkokulda test çözme teknikleri daha çok öğrencilerin hayatlarının devamında ortaokul ve lisede edinim kazanabilecekleri ve onları gelecek dönemlerdeki sınavlara hazırlaması açısından önemlidir. İlkokul test çöz tekniklerinden bahsederken daha küçük yaşlardaki öğrencilerin ileride sınıf atladıkça derinleşecek olan konuların giriş seviyesindeki kısımlarını anlamlı bir bütün olarak zihinlerinde oluşturabilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden örneğin hayat bilgisi dersini ele alalım. Hayat bilgisi dersinin testini çözerken konunun halihazırda sunulan en basit formunda öğrencilerin en temelde işlenilen konunun özünü kavrayabilmeleri için testlerdeki görselleştirmeler ve interaktif yönlendirmelerle soru çözümlerini yapmak öğrencilere başlangıç aşamasında büyük bir katkı sağlayacak ve onlara gelecek yıllardaki eğitim hayatlarında daha derine inmeleri konusunda yardımcı olacaktır. İlk etapta karmaşık yönlendirmelere gerek olmayıp konunun özünü öğrencinin öğrenmesi test çözme aşamasında hedeflenebilir.

Ortaokul öğrencileri için test çözme teknikleri…

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler test çöz tekniklerine ilişkin biraz daha derinleştikleri seviyede yer almaktadırlar. Artık derslerin içeriklerine göre testleri çözerken çeşitli metodlar uygulamak ve lise için girecekleri sınavlarda karşılarına çıkacak olan engellere ve en önemli hususlara dikkat etmenin vaktidir. Bu hususlardan ilki zamandır.

Örneğin Türkçe sosyal bilgiler veİngilizce gibi sözel dersleri çözerken uzun yıllardır eğitimciler tarafından yönlendirilen teknikleri uygulamak yardımcı olacaktır. Soruların önce soru kalıplarını okuyup ardından verilen öncülleri değerlendirmek soruya tekrar dönmemek konusunda yardımcı olacaktır. Sorunun önce soru sorulan kısmını okumak özellikle öğrencilerin hayatlarının devamında sıkça karşılaşacakları paragraf sorularını çözerken büyük bir yardımcı olacaktır. Soruları çok fazla okumak zihni bulandırabileceği gibi sınavın en önemli etkeni zamanla ilgili de ileride yaşanabilecek ciddi sorunların temelini oluşturabilir. Bu yüzden soruyu bir kerede tek ve düzgün şekilde anlamak özellikle sözel alanlardaki soruları çözerken büyük bir yardımcıdır. Matematik vefen bilgisi bölümlerinde ise sayısal olan kısımların çözümleri dikkatlice yapılmalı ve kolay görünen sorular dahi özenle ve acele etmeden çözülmelidir. Zaman kontrolü önemlidir ancak hızlı olmak için yanlış yapmak hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

Lise öğrencileri için test çözme teknikleri…

Lise öğrencileri için artık üniversite sınavı ve bir meslek edinme sürecine yaklaşıldığı için çok daha profesyonel test çözme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Üniversiteye giriş sınavlarına da tam manasıyla yaklaşması için örnek testler çözülürken süre tutulmalı ve o süreye göre sorular çözülmelidir. Sınav bir bütün olduğu için Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler veİngilizce gibi dersleri sınavda bir arada görmek ve bütün halde çözebilmek önemlidir. Sözel dersleri için yine soru odaklı gitmek, hızı ve zamanı kontrol etmek, soruları bir kere ve dikkatli bir şekilde okumak zaman kaybının önüne geçecektir. Soruları teste başlamadan hızlı bir şekilde gözden geçirmek, hiç bilinmeyen sorulara işaret koyarak başta zaman kaybetmeden geçmek ve daha sonra dönüp bakmak zamanı iyi kullanma metotlarından olacaktır.

Sayısal bölüm testleri için ise dikkatli bir şekilde işlemleri yapmak ve karşılaşılabilecek bir konunun farklı soru kalıpları ve özgün yorumlarla karşınıza çıkabileceğini her daim aklınızda bulundurmak önemlidir. Basit bir dört işlem sorusu dahi ezberlediğinizi mi yoksa öğrendiğinizi mi ortaya çıkarmak amacıyla farklı soru kalıplarıyla karşınıza gelebilir. Bu yüzden sayısal derslerin tüm konuları mantığıyla kavranmalı ve buna göre testler çözülmelidir.