OBP Nedir? OBP Nasıl Hesaplanır?

OBP Nedir? OBP Nasıl Hesaplanır?

OBP Nedir?

OBP nedir diye merak edenleriniz için, kısaltmanın açılımı Ortaöğretim başarı puanıdır. Ortaöğretim başarı puanı lise de öğrenim gördüğünüz ders sınavlarından aldığınız puanlarla alakalıdır.  Notların verildiği her bir sınav türünün önem derecesi dikkate alınarak, öğrencinin ilerlemesinin otomatik olarak hesaplanan diplomadaki puan karşılığının bir göstergesidir. Yani mezuniyette alınan diploma notu üniversiteye yerleşirken büyük önem taşır. OSYM tarafından her yıl yapılan YKS kendi içinde TYT (Temel yeterlilik ) ve AYT (Alan yeterlilik ) sınavı olarak iki ayrı oturumda gerçekleşir. 

OBP Nasıl Hesaplanır?

Doğru cevapların toplamı yani netlerden elde edilen puan üzerine OBP puanı ilave edilir. Diploma notu yüzdelik kat sayı ile çarpıldığında ortaya çıkan sonuç OBP puanıdır ve yerleştirme puanı hesaplamasında kullanıldığı için son derece önemlidir.

Doğru hesaplamak için bazı formülleri bilmeniz gerekir. Ortaöğretim başarı puanı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Tüm derecelendirmelerin toplamını hesaplamanız ve elde edilen sayıyı derecelendirme sayısına bölmeniz yeterlidir. Ortaya çıkan sayı ortaöğretim başarı puanı olacaktır. OBP nasıl hesaplanır diye merak edenler için kısa bir açılım yapmış olalım. Örneğin diploma notunuz 79,8

500 üzerinden OBP: 399,000
0,12 katsayılı OBP: 47,880
0,18 ek katsayılı OBP: 71,820 (Ek puanlı) olarak hesaplanır. Ek puanlı hali mesleki teknik lise mezunlarının yerleştirmede kullanacağı puan türüdür. Öğrencinin eğitim gördüğü bölüm ile alakalı ön lisans ve lisans programı tercih edebilmesi için YKS puanına eklenir.  OSYM sonuçlarım sayfasına geldiğinizde aldığınız puanları tercih yapmadan önce kontrol ederken OBP nedir, yerleştirmeye etkisi nedir gibi bazı soruların cevabını bilmek gerekir. Barajın kalkması ile birlikte özellikle bu yıl OBP puanı ciddi değer kazandı.

OBP puanı diploma notu 100 ise 5 ile çarpılarak 500 e ulaşır. Diploma notu en düşük 50 olan bir öğrenci buradan 250 puan eder.  En kolay OBP nasıl hesaplanır? 5le çarpılan diploma notunu 0,12 katsayısı ile çarptığınızda elde edilen puan sınavdan kazanılan puana eklenir ve bu yerleştirme puanıdır.

Artık OBP nedir sorusuna cevap bulduysanız hemen OBP puanı hesaplamasını kendiniz yapabilirsiniz.